Yêu cầu Formosa giải trình việc xin tăng vốn thêm 600 triệu USD

Việc vốn rót thêm của Formosa vào công trình Formosa Hà Tĩnh có vênh nhau khi tính sang đồng Việt Nam (VND) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhắc trong 1 văn bản tư vấn Hà Tĩnh. Theo đó, Formosa bắt buộc tăng vốn đầu tư công trình từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD, nghĩa là tăng 591 triệu USD.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, giả sử tính theo đồng Việt Nam (VND) thì tổng vốn đầu tư theo bản bắt buộc của Formosa lại giảm gần 2.500 tỷ đồng, từ 248.250 tỷ xuống 245.790 tỷ đồng trong khi vốn góp thực hành công trình tính theo USD và VND đều tăng thêm.

“Đề nghị giải trình rõ bởi vì, hạ tầng sự đổi thay vốn đầu tư theo VND và USD, đồng thời xin quan điểm cơ quan vốn đầu tư, tiền tệ việc tăng vốn này“, văn bản Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu.

Theo giải trình việc điều chỉnh tăng vốn của Công ty Formosa liên đới tới tăng giá thành đầu tư ở các hạng mục công trình đã vun đắp và xây mới xưởng than hoá học, đổi thay người đại diện luật pháp và tăng vốn góp từ 4,5 tỷ lên 5 tỷ USD…

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, để có tiêu chí coi xét điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công trình cần có quan điểm đóng góp cụ thể của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học & Cng nghệ và Tài nguyên môi trường.Riêng với xưởng than hoá học, cơ quan này bắt buộc Hà Tĩnh tham khảo quan điểm các Bộ để xác định rõ đây là hạng mục trong dây chuyền khoa học cung cấp thép hay là chỉ tiêu mới bổ sung của công trình; thẩm định cụ thể về khoa học và vấn đề môi trường của xưởng này.

Anh Minh