Xuất khẩu máy tính, hàng điện tử sang Hungary tăng gần 10 lần

Theo Tổng cục Hải quan, các số liệu thống kê mới nhất cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hungary trong 8 tháng đạt 107 triệu USD, gấp đôi so với cùng kỳ 2016. Sau 8 tháng, xuất khẩu hàng hóa sang thị phần này cũng đã vượt qua kim ngạch xuất khẩu cả năm 2016 (chỉ đạt 93 triệu USD).

Tổng cục Hải quan cho biết, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang thị phần này cốt yếu nhờ vào tăng trưởng mạnh của hàng ngũ hàng máy vi tính, hàng hóa điện tử và linh kiện. Nếu như 8 tháng năm 2016, giá trị xuất khẩu hàng ngũ hàng này sang Hungary chỉ khoảng 5,6 triệu USD thì đến cuối tháng 8 vừa qua, đã gấp gần 10 lần, đạt 53,12 triệu USD.

Đây cũng là hàng ngũ hàng chiếm tỷ trọng 50% – cao nhất trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị phần này trong 8 tháng đầu năm nay.

Ngoài ra, 1 số hàng hóa chính xuất khẩu sang Hungary còn có công cụ tải và phụ tùng, hàng dệt may, giày dép các loại…

Ở chiều trái lại, du nhập hàng hóa từ Hungary trong 8 tháng đạt 87,48 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Hai hàng ngũ hàng chính Việt Nam du nhập là dược phẩm và hàng ngũ máy móc, thiết bị, công cụ và phụ tùng khác.

Nhờ xuất khẩu tăng trưởng tốt nên trong thương lượng hàng hóa với Hungary, cán cân thương nghiệp của Việt Nam đã đổi chiều từ mức thâm hụt 31,5 triệu USD sang thặng dư 19,5 triệu USD trong 8 tháng đầu năm. Trước đó, năm 2016, nhập siêu từ thị phần này là 80 triệu USD.

Ngọc Tuyên