Xổ số Quảng Nam lỗ hơn 3 tỷ mỗi tháng

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam vừa thông báo báo cáo nguồn vốn quý III năm nay, trong đó ghi nhận doanh số thuần buôn bán xổ số hơn 69 tỷ đồng. Loại hình xổ số truyền thống tiếp diễn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh số với 60%, tương đương 41 tỷ đồng.

Doanh thu biến động không nhiều, nhưng do giá tiền trả thưởng và phát hành lên đến 73,5 tỷ đồng nên đơn vị báo lỗ thuần 4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn thu ít oi từ lãi tiền gửi và các hoạt động khác không đủ bù đắp giá tiền chủa quản đơn vị khiến cho khoản lỗ sau thuế tăng lên 10,3 tỷ đồng. Trong khi các đơn vị cùng ngành nghề liên tục báo lãi khủng thì Xổ số kiến thiết Quảng Nam trở thành trường hợp đặc trưng với khoản lỗ bình quân mỗi tháng xấp xỉ 3,5 tỷ đồng.

Nhờ kết quả buôn bán khả quan trong công đoạn nửa đầu năm nên lũy kế lỗ sau thuế rút xuống còn 7 tỷ đồng, giảm ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng của nả và nguồn vốn của đơn vị tính đến cuối kỳ đều xấp xỉ 57 tỷ đồng, giảm mạnh so với thời điểm đầu năm.

Năm ngoái, đơn vị ghi nhận doanh số và lợi nhuận trước thuế tuần tự đạt 357 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng. Theo quy định UBND tỉnh Quảng Nam về chỉ tiêu buôn bán và đầu tư lớn mạnh công đoạn 2016-2020, đơn vị đặt kế hoạch hai chỉ số nguồn vốn này tăng trưởng bình quân 5% mỗi năm.

Trong thời kì tới, đơn vị sẽ cơ cấu lại giải thưởng để thích hợp với thị phần. Đồng thời, mở mang thị phần chuẩn y màng lưới đại lý, nghiên cứu sở thích người chơi để điều phối vé thích hợp theo từng vùng trung du và miền núi nhằm tránh trình trạng nơi thừa, nơi thiếu vé như bây giờ.

Phương Đông