Xi măng Sông Thao xin tái cơ cấu nợ hàng triệu USD

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc xử lý nợ tại công trình xi măng Sông Thao. Cơ quan này cho biết, trước đó có nhận được công văn của Tổng tổ chức Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) kiến nghị coi xét phương án trả nợ các khoản vay Quỹ Tích lũy trả nợ của công trình Xi măng Sông Thao.

Đây số tiền mà tổ chức vay để trả 3 kỳ cho khoản nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh trước đó với tổng số tiền là 1,92 triệu euro và 2,9 triệu USD (tổng cộng trên 5 triệu USD). Các khoản nợ gốc này đến hạn vào năm 2015, 2016 và Tổng tổ chức Đầu tư tăng trưởng Nhà và thị thành (HUD) – khi đó là cổ đông lớn nhất của công trình đã không trả nợ đúng hạn. Đến tháng 4 vừa qua, Xi măng Sông Thao mới trả các khoản lãi quá hạn và lãi phạt chậm trả, còn nợ gốc vẫn còn.

Là tổ chức nhận chuyển giao chuyển đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại Xi măng Sông Thao từ tay HUD theo chỉ đạo của Chính phủ, Vicem vừa bắt buộc tái cơ cấu lại khoản nợ kể trên. Tổng tổ chức muốn được trả nợ gốc khoản vay trong 3 kỳ, từ nay đến hết năm 2018.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng đồng ý với bắt buộc của Xi măng Sông Thao và Vicem về phương án trả nợ khoản vay Quỹ tích lũy tối đa không quá 3 kỳ bán niên. Theo cơ quan này, đây là phương án hợp lý để giảm bớt cạnh tranh cho tổ chức trong bối cảnh tổ chức đã ổn định cung cấp nhưng vẫn lỗ lũy kế.

“Vicem có đủ kỹ năng kỹ sảo thực hành sứ mạng trả nợ Quỹ tích lũy trong trường hợp Xi măng Sông Thao không trả được nợ”, Bộ Tài chính nhận định.

Tuy nhiên, khoản vay của công trình này đang có 1 vướng mắc liên đới đến phần của cải thế chấp. Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đã cùng rà soát thực địa công trình cho thấy, để thu xếp vốn lưu động sử dụng cho cung cấp buôn bán, từ năm 2010, tổ chức đã sử dụng 1 phần của cải công trình hình thành từ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ để thế chấp cho khoản vay tại 2 nhà băng trong nước. Tuy nhiên, Xi măng Sông Thao cho biết đã có phương án giải chấp của cải kể trên, sau đó ký lại ký kết thế chấp của cải với Bộ Tài chính.

Dự án xi măng Sông Thao (trước là công trình xi măng Hùng Vương) được đầu tư trên hạ tầng phê chuẩn của Chính phủ vào năm 2004. HUD là cổ đông chính của công trình đã được Bộ Tài chính cấp bảo lãnh Chính phủ cho 3 khoản vay từ Ngân hàng BNP – Paribas để cho vay lại nhằm thực hành công trình.

Xi măng Sông Thao có vốn điều lệ 639 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động cung cấp buôn bán năm 2010 đến 2014 luôn thua lỗ. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2014 là 486 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chỉ còn 153 tỷ đồng. Dù năm 2015 tổ chức đã khởi đầu buôn bán có lãi, bù 1 phần lỗ lũy kế nhưng vẫn rất cạnh tranh và mất cân đối do lỗ lũy kế đến cuối 2016 vẫn là 430 tỷ đồng. Công ty phải sử dụng vay ngắn hạn và các khoản chiếm dụng để bù đắp dòng tiền thiếu hụt trả tiền các khoản nợ đến hạn và sử dụng cho hoạt động cung cấp buôn bán.

Nguyễn Hà

Ngọc Tuyên