Xem xét giảm thuế nhập nguyên liệu sản xuất linh kiện ôtô

Về yêu cầu miễn thuế tiêu thụ đặc thù cho phần trị giá phân phối trong nước đạt tiêu chí luôn luôn có chữ tín ứng dụng đối với hàng hóa ôtô, Bộ Tài chính cho biết 1 số quan điểm cho rằng giả tỉ sửa đổi như trên có thể vi phạm bảo đảm của WTO. Do đó, với nội dung này, Bộ ghi nhận để hợp tác với các bộ liên đới nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền coi xét, quy chế.

Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) cũng kiến nghị việc miễn giảm thuế du nhập nguyên, nguyên liệu cho các nhà phân phối linh kiện đầu tư tại Việt Nam. Về điều này, đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện giờ các công trình phân phối phụ tùng ôtô được miễn thuế du nhập đối với hàng hóa tạo của nả nhất thiết của công trình. Bên cạnh đó, những công trình đầu tư vào lĩnh vực phân phối công nghiệp hỗ trợ theo quy định còn được miễn thuế du nhập trong thời hạn 5 năm.

Cùng với đó, về thuế suất, hiện giờ theo Hiệp định thương nghiệp tự do ASEAN, các hàng hóa linh kiện ôtô đã giảm về 0%. Trong công đoạn 2018 – 2025, các hàng hóa này tiếp diễn giảm theo Hiệp định thương nghiệp tự do mà Việt Nam đã hợp đồng với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản… dẫn đến thuế suất ưu đãi của nguyên liệu, vật tư sẽ cao hơn thuế suất ưu đãi đặc thù của linh kiện ôtô thành phẩm. Tuy nhiên, thẩm quyền quy định mức thuế suất du nhập thuộc Chính phủ. Vì vậy, Bộ Tài chính buộc phải VAMI cung cấp chi tiết danh mục các nguyên liệu, vật tư trong nước chưa phân phối được cần du nhập cho phân phối linh kiện ôtô để Bộ hợp tác với các Bộ, lĩnh vực liên đới nghiên cứu phương án xử lý, báo cáo Chính phủ coi xét.

Nguyễn Hà