Xem xét an ninh quốc phòng khi cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực hàng không

Ngày 19/7, Văn phòng Chính phủ công bố kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư, vun đắp và buôn bán trong lĩnh vực hàng không.

Thông báo nêu rõ, đầu tư, vun đắp và buôn bán trong lĩnh vực hàng không là buôn bán có điều kiện, đòi hỏi 1 lượng vốn đầu tư lớn. Đồng thời, đây cũng là 1 lĩnh vực đặc biệt, tác động trực tiếp đến quốc phòng, an ninh đất nước, công việc đối ngoại và an toàn liên lạc.

Vì vậy, để tăng tiến hiệu quả buôn bán và thúc đẩy các tổ chức lớn mạnh, việc chấp nhận chủ trương đầu tư, cấp giấy phép buôn bán vào lĩnh vực hàng không cần được coi xét cẩn trọng.

“Cần làm cho đúng quy định luật pháp, xin hứa tuyệt đối an toàn và an ninh hàng không trong mọi cảnh huống”, công bố nêu rõ.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận chuyển chỉ dẫn các tổ chức tham dự đầu tư, vun đắp và buôn bán trong lĩnh vực hàng không thực hành đúng quy định tại Luật Đầu tư, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam…

Bộ Giao thông cũng cần rà soát, giám định kỹ các trường hợp buộc phải cấp giấy phép buôn bán vận chuyển hàng không, Giấy phép buôn bán hàng không chung trước khi trình Thủ tướng quy chế.

Về việc cấp Giấy phép buôn bán hàng không chung cho Công ty cổ phần nhà sản xuất bay và du hý biển Tân Cảng, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông tiếp nhận quan niệm các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư; Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính và các cơ quan liên đới. Từ đó, chỉ dẫn Công ty này hoàn thiện giấy tờ theo đúng quy định rồi trình Thủ tướng.

Đối với việc gia hạn Giấy phép buôn bán hàng không chung của Công ty cổ phần nhà sản xuất Globaltrans Air (Công ty GTA), Bộ Giao thông coi xét, chỉ dẫn Công ty GTA thực hành giấy má xin cấp lại Giấy phép theo đúng quy định.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông cộng tác với Bộ Quốc phòng rà soát các quy định luật pháp đáp ứng các buộc phải về xin hứa có bảo hành lâu dài, an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh đất nước, sứ mệnh điều hành của nhà nước đối với Dự án đầu tư, vun đắp Cảng hàng không Vân Đồn và Cảng hàng không Lào Cai. Kết quả phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/8.