Xây nhà máy điện mặt trời gần 900 tỷ đồng tại Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ưng ý chủ trương đầu tư công trình Nhà máy điện mặt trời Sông Luỹ 1 với tổng vốn 875,3 tỷ đồng. Trước đó công trình này đã được Bộ Công Thương phê chuẩn bổ sung vào quy hoạch lớn mạnh điện lực tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011-2015, có xét đến 2020.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 sẽ được vun đắp trên diện tích đất khoảng 50ha tại xã Sông Luỹ, quận Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nơi có tổng số giờ nắng cả năm lên đến 2.728. Lượng bức xạ tổng cộng thực tiễn hàng năm là 1.961 kWh 1 m2, và của làng nhàng ngày khoảng 5,35kWh 1 m2.

Nhà máy điện mặt trời Sông Luỹ 1 do Công ty CP Đầu tư Quang điện Bình Thuận làm chủ đầu tư với công suất 39 MW, tiêu dùng kỹ thuật pin quang đãng điện silic đa tinh thể và Inverter trọng tâm, được đấu nối vào bộ máy điện đất nước qua đường dây đấu nối 110 kV dài khoảng 0,5 km.

Phó người đứng đầu UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải buộc phải chủ đầu tư có bổn phận liên minh với các sở, lĩnh vực liên đới và UBND quận Bắc Bình thực hành các giấy má về đất đai, vun đắp, quy hoạch và ký quỹ cam kết thực hành công trình đầu tư trước khi được cho thuê đất, cũng như chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) về công trình.

Với phần diện tích 8,8 ha đất thuộc công trình hiện được quy hoạch cung cấp nguyên liệu vun đắp, gốm sứ, chủ đầu tư chỉ được triển khai vun đắp sau khi UBND quận Bắc Bình cập nhật, lập giấy má trình cơ quan có thẩm quyền coi xét quy định điều chỉnh quy hoạch chuyển từ đất cung cấp nguyên liệu vun đắp sang đất năng lượng.

Nhà máy sẽ khởi công vào tháng 6/2018 và hoàn tất đầu năm 2019. Sau khi vận hành thương nghiệp, nhà máy điện mặt trời Sông Luỹ 1 sẽ cung cấp sản lượng điện năm đầu khoảng 75 triệu kWh.

Anh Minh