WB: Việt Nam nên cải cách lương, bảo hiểmThực tế này được Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nêu tại buổi khiến cho việc với Phó thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về thay đổi theo hướng hiện đại tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công, hôm 5/4.

Đúc kết sau 2 năm nghiên cứu về bộ máy tiền lương, bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc đất nước WB tại Việt Nam Ousmane Dione cho rằng, cả hai bộ máy này đều nhiều lỗ hổng. “Nếu không có thay đổi theo hướng hiện đại bộ máy hưu trí thì sự mất cân đối thu – chi sẽ tăng lên do số người được hưởng tăng. Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ khởi đầu thâm hụt từ năm 2030 và mức thâm hụt sẽ lên tới 2,5-3% GDP quá trình 2060–2070“, ông Ousmane nhận xét.

Cụ thể, bộ máy hưu trí của Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức do tốc độ già hoá dân số nhanh; cơ cấu, tỷ lệ trả tiền cao hơn mức người cần lao đóng; người cần lao giới hạn đóng bảo hiểm xã hội sớm, nghỉ hưu sớm và tuổi nghỉ hưu cuối cùng phải chăng…

Cuộc làm việc giữa Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Giám đốc WB tại Việt Nam về giải pháp cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày 5/4. Ảnh: VGP

Cuộc khiến cho việc giữa Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Giám đốc WB tại Việt Nam về biện pháp thay đổi theo hướng hiện đại tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày 5/4. Ảnh: VGP

Theo Giám đốc WB tại Việt Nam, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cách đây 4 năm phần nào khắc phục vấn đề thâm hụt dài hạn, nhưng những bài toán ngắn hạn như sự bất bình đẳng lớn về lương hưu giữa địa bàn nhà nước và tư nhân vẫn còn. Vì thế cơ quan này đề nghị 4 hàng ngũ biện pháp thay đổi theo hướng hiện đại bộ máy hưu trí.

Trước tiên tỷ lệ điều chỉnh lương hưu sẽ theo chỉ số lạm phát và phải chăng hơn mức tăng tiền lương. Cùng với đó, độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ bằng nhau và nhích tăng dần tuổi nghỉ hưu.

WB cũng khuyến nghị Chính phủ Việt Nam giảm tỷ lệ tích lũy và khoảng cách lương hưu giữa địa bàn nhà nước và tư nhân để tạo sự công bằng. Cuối cùng, coi xét lại bí quyết điều chỉnh mức hưởng theo chỉ số lương.

Đánh giá cao WB tại Việt Nam đã chủ động nghiên cứu chính sách bảo hiểm xã hội, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng tài liệu này sẽ giúp Chính phủ hoàn thiện đề án thay đổi theo hướng hiện đại bảo hiểm xã hội, dự trù trình Bộ Chính trị quy chế tại Hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5. “Những nghiên cứu của WB là tiêu chí không thể thiếu để Chính phủ Việt Nam vững tin hơn trong việc đưa ra những quyết sách”, Phó thủ tướng đề cập.

Ông buộc phải WB cùng với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) có sự liên kết chặt chẽ hơn với bộ, ngành nghề cập nhật các tham số, nguyên tố đầu vào để đưa ra những dự đoán sát hơn về mô phỏng cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội.

Anh Minh