VNG đặt kế hoạch giảm 40% lợi nhuận

Công ty cổ phần VNG vừa ban bố tài liệu cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, với những tiêu chí buôn bán và phương hướng hoạt động cho năm 2018.

Theo đó, VNG đặt kế hoạch doanh số đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hành năm 2017. Tuy nhiên lợi nhuận dự tính chỉ đạt 549 tỷ đồng so với mức 938 tỷ đã thực hành. Công ty cũng tiếp diễn buộc phải cổ đông xét duyệt việc không chia cổ tức năm 2017, dù lợi nhuận tăng đột biến.

Lý do được VNG đưa ra là tụ họp nguồn lực đầu tư vào các mặt hàng kế hoạch và rộng rãi hóa hoạt động. Trong đó đơn vị này tụ họp vào 4 lực lượng chính là ví điện tử, lớn mạnh mặt hàng di động, vun đắp hệ sinh thái các mặt hàng trong đơn vị và thương nghiệp điện tử.

Tiki – khoản đầu tư lớn nhất của VNG vào thương nghiệp điện tử đã tiếp diễn báo lỗ trong năm 2017. Theo báo cáo thường niên mới ban bố, khoản lỗ của Tiki đạt hơn 282 tỷ đồng, gấp gần 3 lần vốn điều lệ và gấp 7 lần so với mức lỗ năm 2016. Sau hơn hai năm đầu tư vào Tiki, giá trị khoản đầu tư của VNG vào trang thương nghiệp điện tử chỉ còn 165,7 tỷ, giảm gần 219 tỷ so với trị giá vốn đầu tư đầu tiên.

Năm nay VNG cũng tiếp diễn buộc phải chương trình phát hành cổ phiếu cho viên chức lần III (ESOP III). Theo training của ban lãnh đạo, VNG ước ao lớn mạnh hơn nữa chương trình ESOP như 1 công cụ để lôi kéo, khuyến khích và giữ chân viên chức cốt lõi. Ngoài ra, chương trình này cũng được kể đến nhằm dùng cho kế hoạch phúc lợi gắn kết lợi ích viên chức với các cổ đông.

VNG dự tính phát hành hơn 2,9 triệu cổ phần với thời hạn trong 5 năm bắt đầu từ ngày được Đại hội đồng cổ đông hài lòng. Giá bán dự tính là 30.000 đồng cho viên chức VNG, đơn vị con và đơn vị liên kết. Ngoài tiêu chí này, VNG cũng buộc phải chương trình ESOP thường niên hàng năm cho năm 2018 với số cổ phần dự tính là 820.228 cổ phần. Trong số này, 26.292 cổ phần được chào bán với giá 10.000 đồng và 793.936 cổ phần có giá 20.000 đồng.

Năm nay, VNG cũng tiếp diễn đưa ra tờ trình buộc phải cho ông Lê Hồng Minh làm cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đơn vị. Trong tờ trình, VNG kể đến ông Minh là người giữ vai trò cần phải có trong sự lớn mạnh của VNG và “khó có người thay thế được vị trí”.

Theo báo cáo vốn đầu tư kiểm toán năm 2017, VNG đạt gần 4.300 tỷ đồng doanh số và 938 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng tuần tự 41% và 73% so với kết quả năm 2016. Tổng của nả đến cuối năm của VNG đạt 4.300 tỷ, trong đó riêng khoản mục tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư vốn đầu tư ngắn hạn gần 2.000 tỷ đồng.

Minh Sơn