Vingroup, T&T muốn làm đường sắt đô thị Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các Bộ lĩnh vực, Tổng tổ chức Đường sắt cho quan điểm về việc giao Vingroup và T&T tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các tuyến đường sắt tỉnh thành Hà Nội theo hình thức BT. Theo đó, tổ chức sẽ không đề nghị đền bù ví thử bị loại.

Văn bản nêu rõ, trong tờ trình gửi Thủ tướng, UBND TP Hà Nội yêu cầu cho hai tổ chức trên tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 3 tuyến đường sắt tỉnh thành thị thành dành đầu tiên đầu tư công đoạn đến năm 2025.

Theo cơ quan này, từ giữa năm 2016, sau khi công khai quy hoạch các tuyến đường sắt tỉnh thành Hà Nội và kêu gọi các nhà đầu tư tham dự, đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu đầu tư. Tuy nhiên, đến nay chỉ có Vingroup và T&T đăng ký xin triển khai giấy má yêu cầu công trình. Cả hai nhà đầu tư này đều yêu cầu đầu tư công trình theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).

Cụ thể, Vingroup yêu cầu 2 đoạn tuyến: tuyến số 5 (đoạn Văn Cao – Hòa Lạc) dài 38,4 km và tuyến số 2 (đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình) dài 5,9 km. Còn T&T yêu cầu đoạn tuyến số 4 (Mê Linh – Sài Đồng – Liên Hà, dài 54 km).

Cả hai nhà đầu tư đều xin hứa khi được giao nghiên cứu yêu cầu công trình sẽ tình nguyện ứng vốn để triển khai; không đề nghị được đền bù lại kinh phí và sẵn sàng bàn giao lại tất cả giấy má, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi của công trình cho UBND thị thành Hà Nội và tổ chức được chọn lọc để tiếp diễn triển khai đầu tư. Trường hợp được chọn lọc là nhà đầu tư chính thức, họ được bút toán giá thành vào giá thành của công trình.

Hà Nội cũng khẳng định sau khi được bằng lòng, UBND thị thành sẽ đề nghị nhà đầu tư khẩn trương thuê khuyên nhủ nước ngoài có kinh nghiệm, kỹ năng kỹ sảo để thực hành theo tiến độ. Dự kiến trình Thủ tướng coi xét, báo cáo Quốc hội xét duyệt tại kỳ họp trong năm 2018. Đây đều là các công trình trọng tâm đất nước, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và Quốc hội.

Nguyễn Hà