Vinasun dự báo doanh thu giảm hơn 1.000 tỷ đồngHội đồng quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS) vừa hợp nhất tiêu chí buôn bán để trình đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4. Công ty tiếp diễn cắt giảm tiêu chí năm thứ tư liên tục do vấp phải sự khó khăn thị phần quyết liệt từ các đơn vị taxi khoa học.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng kế quả kinh doanh xấp xỉ 2.160 tỷ đồng, giảm khoảng 1.070 tỷ đồng so với thực hành năm trước. Doanh thu thuần cung cấp nhà cung cấp tải và nhượng quyền thương nghiệp dự trù đóng góp 2.000 tỷ đồng, phần còn lại đến từ thanh lý của cải.

“Doanh nghiệp nước ngoài tham dự thị phần taxi TP HCM với gần 30.000 chiếc, tận dụng tiềm lực vốn đầu tư mạnh và kẽ hở của quy định hiện hành để vận dụng các phương thức khó khăn bất bình đẳng, mang thuộc tính tận diệt là nguyên tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp”, bà Đặng Thị Phương Lan -Tổng giám đốc Vinasun nhận định.

Vinasun đang đẩy mạnh hoạt động nhượng quyền thương mại thay cho buôn bán taxi truyền thống.

Vinasun đang đẩy mạnh hoạt động nhượng quyền thương nghiệp thay cho buôn bán taxi truyền thống.

Bên cạnh đó, theo bà Lan, việc doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế quả kinh doanh của phương thức nhượng quyền, tỷ lệ ăn chia đối với xe tự doanh và chiết khấu đối với quý khách có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận năm nay. Công ty dự đoán lợi nhuận sau thuế giảm phân nửa so với năm trước, xuống còn 95 tỷ đồng và trở thành mức rẻ nhất trong vòng chín năm quay lại đây.

Vinasun khẳng định nhiệm vụ trọng tâm 2018 là tập kết giữ thị phần và duy trì hoạt động trước sức ép khó khăn không cân sức. Công ty sẽ đầu tư thêm tối thiểu 700 xe uy tín, vững mạnh vận dụng trả tiền không sử dụng tiền mặt và rộng rãi hoá mô phỏng liên kết buôn bán. Đồng thời, tiếp diễn kiến nghị Bộ Giao thông xếp loại hoạt động của các đơn vị taxi khoa học nhằm cam đoan công bằng cho đơn vị trong nuóc.

Năm ngoái, Vinasun ghi nhận kế quả kinh doanh thuần bán hàng và cung cấp nhà cung cấp đạt 2.937 tỷ đồng. Cơ cấu kế quả kinh doanh chuyển biến rõ rệt khi tỷ trọng tải hành khách bằng taxi giảm mạnh, dường chỗ cho sự trỗi dậy của hoạt động nhượng quyền thương nghiệp và khai thác taxi.

Tổng của cải tính đến cuối năm của doanh nghiệp giảm gần 370 tỷ đồng, xuống còn 2.816 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm 450 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm nhờ tất toán nhiều khoản vay vốn đầu tư dài hạn từ các nhà băng.

Phương Đông