Vinalines sẽ cổ phần hóa trong năm 2018

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Quyền tổng giám đốc Tổng đơn vị Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết sẽ đơn vị thực hành IPO và chuyển sang hoạt động theo mô phỏng đơn vị cổ phần vào giữa năm 2018. Chính phủ đã chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị mẹ – Tổng đơn vị trong năm 2018 với phần vốn nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ.

Theo phương án cổ phần hóa được Bộ Giao thông chuyển vận trình Chính phủ xét duyệt trước đó, mức vốn điều lệ dự định của Vinalines sẽ là 13.916 tỷ đồng tương đương hơn 630 triệu USD.

Lãnh đạo Vinalines cho biết khi chuyển sang hoạt động theo mô phỏng đơn vị cổ phần, tổng đơn vị sẽ có những đổi thay trong phương thức quản trị, đơn vị chủa quản điều hành; mở mang thời cơ tiếp cận với thị phần vốn; tăng tiến kỹ năng kỹ sảo và hiệu quả buôn bán.

Ông Tĩnh cho biết, năm 2017, tổng doanh số ước đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với chiến lược năm, trong đó doanh số khối cảng biển 4.435 tỷ đồng, doanh số khối chuyển vận biển 7.100 tỷ, doanh số khối nhà cung cấp hàng hải và doanh số khác 4.408 tỷ đồng.

Lợi nhuận thống nhất đạt 515 tỷ, cao nhất trong vài năm quay lại đây. Theo Vinalines, lợi nhuận đạt được chính yếu từ hoạt động buôn bán chính của Tổng đơn vị; sự phụ thuộc vào nguồn thu từ cơ cấu nguồn vốn, xử lý nợ đã giảm dần.

“Năm 2017 là năm thứ 5 đánh dấu thời kỳ tái cơ cấu tổng đơn vị 1 cách toàn diện. Từ 1 đơn vị đứng trên bờ vực vỡ nợ cách đây 5 năm, vốn chủ sở hữu âm hơn 5.000 tỷ đồng, đã chuyển mình để đủ điều kiện cổ phần hóa với tổng của nả hơn 18.000 tỷ đồng, vốn nhà nước gần 12.000 tỷ đồng”, ông Tĩnh cho hay.

Nguyễn Hà