Vinachem buộc phải thoái vốn tại 4 dự án đạm thua lỗ nghìn tỷTheo đề án tái cơ cấu Vinachem vừa được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ký ưng chuẩn, tập đoàn này sẽ phải thực hành thoái vốn ở phần lớn các tổ chức chi phối cổ phần từ nay tới năm 2020.

Cụ thể, Vinachem phải thoái hết vốn tại 4 tổ chức phân đạm thua lỗ là Công ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP-Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, sau khi các tổ chức này hết lỗ, cung ứng buôn bán có hiệu quả trở lại.

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam là tổ chức độc nhất tập đoàn này được nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.

Vinachem sẽ phải thoái hết vốn tại các dự án phân đạm sau khi khắc phục xong thua lỗ.

Vinachem sẽ phải thoái hết vốn tại các công trình phân đạm sau khi giải quyết xong thua lỗ.

7 tổ chức được tập đoàn nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, gồm Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn; Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì; Công ty cổ phần Hóa chất căn bản Miền Nam; Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình; Công ty cổ phần Thuốc khử trùng Việt Nam.

Cũng theo đề án này, Vinachem sẽ giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 9 tổ chức và thoái phần đông tại 15 tổ chức khác, trong đó có Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú…

Tại các tổ chức sự nghiệp như Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam, tập đoàn này cũng phải cổ phần hoá và chuyển thành tổ chức cổ phần. Còn tại trường Cao đẳng công nghiệp hoá chất, Vinachem vẫn sẽ nắm cổ phần chi phối nhưng cơ cấu lại theo hướng tinh giảm, hiệu quả.

Sau cơ cấu, thoái vốn, Vinachem có vốn điều lệ khoảng 20.000 tỷ đồng, tổ chức mẹ sẽ cổ phần hoá vào 2018 – 2019 và Nhà nước chỉ nắm giữ chi phối 50-65% vốn điều lệ.

Nửa đầu năm 2017, tập đoàn ghi nhận kế quả buôn bán thuần đạt 20.929 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước và lỗ ròng rã 192,7 tỷ đồng. Trong khi đó năm 2016 Vinachem có kế quả buôn bán gần 39.000 tỷ đồng, nhưng lỗ ròng rã sau thuế của tổ chức mẹ gần 1.337 tỷ.

Anh Minh