Viettel ký hợp đồng 60.000 USD tại HaitiNatcom (thương hiệu của Viettel tại Haiti) vừa giao kèo giao kèo triển khai công trình “N-Office Quản lý văn bản điện tử cho Bộ Giao thông Công trình Công cộng và Viễn thông Haiti” giá trị 60.000 USD.

Trước đó, sau nhiều lần triển khai thử nghiệm, Natcom đã được Bộ Giao thông Công trình Công cộng và Viễn thông Haiti (MTPTC) đồng ý đưa khoa học tin tức vào tăng tiến hiệu quả công việc.

viettel-ky-hop-dong-60000-usd-tai-haiti

Bộ trưởng MTPTC Fritz Caillot và Tổng giám đốc Natcom Hà Thế Dương.

Hệ thống Quản lý văn bản điện tử (N-Office) là phiên bản của Hệ thống Văn phòng điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân nhóm Viettel (V-Office) được Công ty Natcom thực hành cải tiến, tối ưu về tiếng nói, tính năng để thích hợp với các đơn vị thuộc Haiti.

Hệ thống điều hành văn bản điện tử cung cấp biện pháp hoàn chỉnh cho các đơn vị của Bộ Giao thông Công trình Công cộng và Viễn thông Haiti trong việc gửi – nhận văn bản, báo cáo trong bộ máy, giúp chắt bóp thời kì và giá tiền in ấn.

viettel-ky-hop-dong-60000-usd-tai-haiti-1

Natcom dành giải Speedtess về tốc độ tầm nã cập data tại Haiti.

Theo Tổng giám đốc Natcom Hà Thế Dương, đơn vị cam đoan sẽ tiếp diễn đồng hành với Haiti trong việc cung cấp bộ máy, phần mềm điều hành để triển khai các công trình chính phủ điện tử tại đất nước này.

Dự án N-Office giữa MTPTC với Natcom là bước bắt đầu cho công đoạn phối hợp giữa Natcom với Chính phủ Haiti và nằm trong chiến lược tạo ra 1 xã hội sáng tạo, đặc trưng là với các đất nước đang lớn mạnh mà Viettel có mặt.

“Viettel đã đồng hành với người dân Haiti khi đất nước này còn nghèo và gặp nhiều cạnh tranh sau trận địa chấn lịch sử năm 2010. Sau 6 năm hoạt động, Natcom cung cấp hầu hết các nhà sản xuất viễn thông căn bản, nâng tỷ lệ xâm nhập của smartphone di động tại Haiti tăng 2,5 lần”, ông Hà Thế Dương san sẻ.

viettel-ky-hop-dong-60000-usd-tai-haiti-2

Thương hiệu Natcom tại Haiti.

Không chỉ Natcom, các tổ chức của Viettel tại các đất nước trên toàn toàn cầu cũng đầu tư cơ sở vật chất, màng lưới viễn thông lưng thời cung cấp các biện pháp viễn thông, khoa học tin tức cho các cơ quan chính phủ nước sở tại.

Điển hình, thương hiệu Movitel của Viettel trở thành đối tác của Cục điều hành viễn thông Mozambique (INCM)về cung cấp nhà sản xuất công ích tiếp cận tới 100% người dân Mozambique. Công ty Star Telecom của Viettel tại Lào triển khai bộ máy tin tức đăng ký và điều hành hộ tịch hay công trình trục đường tầm nãền kết nối đất nước VI giữa Chính phủ Timor Leste và Công ty Viettel Timor Leste (Telemor)…

Huệ Chi