Vietjet mở rộng đường bay quốc tế, chia cổ tức 50% trong 2018Ngày 26/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) diễn ra với sự tham dự của 91,74% cổ đông và tỷ lệ biểu quyết đồng thuận cao với đầy đủ các nội dung nghị sự.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Vietjet - phát biểu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng Giám đốc Vietjet – phát biểu tại sự kiện.

Đơn vị này đã có 1 năm 2017 thành công trên nhiều bình diện. Hãng nhận thêm 17 máy bay, trong đó có 1 máy bay A321neo nhanh nhất tại Đông Nam Á. Với việc tiếp diễn tiết giảm giá tiền ở mức tối ưu, Vietjet hiện là đơn vị hàng không có giá tiền vận hành hiệu quả trong bản đồ. Các chỉ số an toàn khai thác bay, khai thác mặt đất ở mức tốt, dẫn đầu trong bản đồ. Độ tin cậy khoa học đạt 99,66%, mức cao nhất với tổ bay Airbus A320 – 321.

Các cổ đông biểu quyết đồng thuận.

Các cổ đông biểu quyết đồng thuận.

Trong năm qua, đơn vị tiếp diễn lớn mạnh các con đường bay trong nước cũng như mở mang thị phần sang bản đồ Bắc Á. Tính đến cuối 2017, Vietjet khai thác 38 con đường bay trong nước và 44 con đường bay quốc tế kết nối các thị thành chiếm đến hơn 1 nửa tổng dân số toàn cầu. Hãng đã vận hành 98.805 chuyến bay, vận tải 17,11 triệu hành khách, tăng 22% so với năm 2016.

Cùng với việc tăng tỷ trọng vận tải hành khách quốc tế và cho thuê chuyến quốc tế, hoạt động buôn bán phụ trợ tăng tương ứng với số chuyến bay, Vietjet tiếp diễn có 1 năm bội thu trên bình diện vốn đầu tư.

Theo báo cáo vốn đầu tư thống nhất kiểm toán năm 2017, đơn vị có doanh số 42.303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.073 tỷ đồng, tăng trưởng 54% và 73% so với năm 2016. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 11.356 đồng.

Ngày 28/2/2017, Vietjet thực hành niêm yết cổ phiếu trên Sở thương lượng Chứng khoán TP HCM (HOSE) với xin hứa của HĐQT về vận dụng chuẩn mực quốc tế trong quản trị, điều hành và sáng tỏ nguồn tin.

Dựa trên kết quả buôn bán khả quan, HĐQT đã trình và được cổ đông duyệt y việc tăng cổ tức 2017 từ 50% lên 60%. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng 30% bằng tiền và sẽ trả thêm 10% bằng tiền vào ngày 25/5. Vietjet sẽ tiếp diễn trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Đoàn Chủ tịch vận hành phiên họp.

Đoàn Chủ tịch vận hành phiên họp.

Năm 2018, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu doanh số hơn 50.970 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 5.800 tỷ đồng, tăng tuần tự hơn 20,5% và 10% so với 2017. HĐQT tiếp diễn trình đại hội và được cổ đông duyệt y tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 50%.

Theo đại diện Vietjet, thị phần hàng không Việt Nam và bản đồ tiếp diễn sẽ tăng trưởng mạnh trong 2018 khi nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất từ trước đến nay. Chính phủ cũng thúc đẩy du hý trở thành ngành nghề kinh tế mũi nhọn, lôi kéo hàng triệu khách du hý nước ngoài tới Việt Nam.

“Với việc tiếp diễn mở mang và tăng tần suất mạng bay quốc tế các con đường bay xa hơn tới Nhật Bản, Ấn Độ và sắp tới là Australia, Vietjet đang hướng tới mô phỏng đơn vị hàng không đa đất nước, với tầm nhìn và khả năng khó khăn toàn cầu”, đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Tuấn Nhu