Vietjet chia cổ tức tới 60%Theo báo cáo vốn đầu tư hợp lực 2017, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) có lợi nhuận trước thuế tăng thêm hơn 546 tỷ đồng so với kết quả trước kiểm toán.

Cụ thể, kế quả buôn bán thuần đạt gần 42.303 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 45 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm từ mức 36.289 tỷ đồng xuống 35.753 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của Vietjet năm 2017 đạt 5.074 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này vượt 150% so tiêu chí 2017 và tăng 103% so với năm 2016.

polyad

Hãng hàng không Vietjet có 1 năm 2017 kinh kế quả buôn bánận lợi. Mới đây, tổ chức nhận mệnh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 trong sự kiện Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng Vàng.

Lợi nhuận dành cho cổ đông doanh nghiệp mẹ tăng từ 4.527 tỷ đồng lên 5.073 tỷ đồng, tương ứng tăng 546 tỷ đồng. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 11.356 đồng, tương ứng EPS năm 2017 tăng 73% so với 2016.

Với việc lợi nhuận cổ đông doanh nghiệp mẹ tăng thêm, lợi nhuận chưa cung cấp của Vietjet tới 31/12/2017 là 5.809 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp đã nâng mức cổ tức năm 2017 từ 50% lên 60% do kết quả buôn bán hăng hái. Vietjet đã tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỉ lệ 30% bằng tiền và dự tính chia 30% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu.

Tuy nhiên, với mức lợi nhuận tăng như trên và lượng tiền mặt dồi dào, HĐQT Công ty dự tính trình Đại hội cổ đông chia tiếp 10% cổ tức bằng tiền và 20% cổ tức bằng cổ phiếu. Vietjet có truyền thống các năm liên tục chia cổ tức với tỷ lệ cao cho cổ đông.

(Nguồn: Vietjet)