VietinBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồngKết quả buôn bán năm 2017 vừa được Tổng giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ ban bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ buôn bán chiều 15/1. Đến hết năm 2017, VietinBank đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng tổng của nả; dư nợ nguồn vốn vay đạt 839.000 tỷ đồng, tăng 18%, huy động vốn đạt trên 1 triệu tỷ, tăng 16%.

Lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 9.206 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 9.206 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động nguồn vốn vay và nguồn vốn truyền thống, tổng thu phí nhà sản xuất của ngân hàng này cũng tăng mạnh 20% khi đạt gần 4.000 tỷ đồng. Hoạt động của tổ chức con và chi nhánh nước ngoài tăng trưởng mạnh với tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 560 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2016.

Ông Lê Đức Thọ cho biết, lợi nhuận trước thuế ước đạt 9.206 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời ROE và ROA tuần tự là 12% và 1%. Ông cũng tin tức thêm, mức chi lương cho viên chức tăng 10% so với năm 2016.

VietinBank đã phát hành 4.200 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, đây là khối lượng trái phiếu thứ cấp lớn nhất từ trước tới nay. VietinBank cũng là ngân hàng ban sơ chuyển đổi thành công bộ máy CoreBanking – công trình lớn và được xem là có độ phức tạp nhất trong ngành nghề.

Năm 2018, ngân hàng này đặt chỉ tiêu tăng 15-17% tổng của nả, huy động vốn tăng 18-20%, dư nợ nguồn vốn vay tăng 16-17%, nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Tuy nhiên, nhất thời ngân hàng này chưa ban bố chỉ tiêu cụ thể về lợi nhuận trong năm 2018 mà chỉ cho biết “đảm bảo đạt và vượt chiến lược được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao”.

Thanh Thanh Lan