Vietcombank lãi gần 7.700 tỷ đồng sau 9 thángKết quả hoạt động buôn bán 9 tháng đầu năm được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo tại hội nghị sơ kết ngày 21/10 ở Hà Nội.

Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết, lợi nhuận trước thuế đạt 7.687 tỷ đồng, tăng trưởng 24,4% so với cùng kỳ. Trước trích lập ngăn ngừa, lợi nhuận của Vietcombank là 12.186 tỷ đồng, vượt 14,1% so với 9 tháng đầu năm 2016.

Tỷ lệ nợ xấu nhà băng cũng giảm 0,4% so với đầu năm, còn 1,13%. Cổ phiếu VCB hiện nằm trong top ba công ty có mức vốn hóa lớn nhất thị phần.

Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh ngân hàng sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra đến cuối 2017.

Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, nhà băng sẽ hoàn tất vượt mức tiêu chí đề ra đến cuối 2017.

Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết, 9 tháng đầu năm, nhà băng đạt được nhiều kết quả hăng hái: quy mô tăng trưởng cao, cơ cấu di chuyển đúng định hướng, quan hệ lâu dài nguồn hỗ trợ được kiểm soát, thu từ hoạt động phi nguồn hỗ trợ tăng mạnh…

Ông Thành cũng đưa ra biện pháp để hoàn tất vượt mức tiêu chí đề ra trong những tháng cuối năm như đề nghị các chi nhánh thực hành chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường xin hứa an ninh, đề án tái cơ cấu Vietcombank đến năm 2020…

Theo tin tức thông báo về hoạt động 6 tháng đầu năm, Vietcombank là nhà băng báo cáo mức lãi lớn nhất bộ máy sau nửa năm hoạt động. Phân tích cơ cấu thu nhập của nhà băng cho thấy, phần nhiều số lãi vẫn đến từ hoạt động nguồn hỗ trợ. Trong đó, doanh thu cho vay nông nghiệp nông thôn và hộ buôn bán nhỏ lẻ tương đối lớn. Việc thu hồi các khoản nợ xấu khả quan cũng đóng góp không nhỏ vào tổng lợi nhuận nhà băng.

An San