Vietcombank đề xuất gỡ khó về vốn cho dự án PPPÔng Thắng cho rằng, trước hết, cần hoàn thiện các quy định về PPP và đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế đồng thời sắp đặt nguồn lực nguồn vốn tối thiểu để làm cho cho đối ứng cho công trình.

Thứ hai, nguồn vốn nguồn vốn vay nước ngoài cũng là biện pháp nhằm bù đắp nguồn lực thiếu hụt cho các công trình PPP trong thời kỳ tới. Nhiều đất nước trên toàn cầu cũng ứng dụng thành công cách này.

Thứ ba, việc vun đắp bộ máy ưu đãi đầu tư sẽ lôi kéo các nhà đầu tư, nhà băng thương nghiệp trong và ngoài nước. Tính công khai, sáng tỏ trong đầu tư theo PPP cũng cần được chú trọng trong suốt vòng đời công trình, bao gồm cả tin tức về tiến độ thực hành công trình.

Sở dĩ có những bắt buộc trên do thời kì qua, hình thức đầu tư đối tác công – tư (PPP) được nhiều đơn vị triển khai nhưng gặp nhiều vướng mắc về vốn trong thời kỳ thực hành. Không ít công trình gặp cạnh tranh khi vay vốn hay yêu cầu hỗ trợ đầu tư từ các nhà băng, công ty nguồn vốn vay.

polyad

Đại diện Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc (bên trái) giao kèo thoả thuận kết hợp toàn diện với Sở Kế hoạch và Đầu tư T TP HCM để hỗ trợ giám định chuyên sâu về phương án nguồn vốn đối với các công trình đầu tư theo hình thức PPP.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, đến tháng 9/2017, đô thị có 23 công trình theo hình thức​ PPP hoàn thành giao kèo ký kết với tổng vốn khoảng 71.127 tỷ đồng. 130 công trình khác đang được đô thị tiếp diễn triển khai với tổng mức đầu tư dự tính 395.847 tỷ đồng.

Dù vậy, gần như công trình còn còn đó nhiều vướng mắc về vay vốn, hỗ trợ đầu tư từ các nhà băng, công ty nguồn vốn vay. Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư cần bảo đảm có 15 đến 20% vốn chủ sở hữu; nguồn vốn cần huy động từ các nhà băng, công ty nguồn vốn vay vẫn chiếm cốt yếu, khoảng 80-85% tổng số vốn.

Trong khi đó, theo giám định của các nhà băng, công ty nguồn vốn vay, của nả bảo đảm công trình cốt yếu là vốn vay dẫn đến khó định giá, mất thanh khoản, tiềm ẩn rủi ro chuyển thành nợ xấu do chậm tiến độ, khó thu hồi vốn. Nhiều công trình đầu tư theo hình thức ký kết BOT thường có vòng đời nhàng nhàng khoảng 15-20 năm, chưa thích hợp với chính sách cho vay thường là vốn ngắn hạn.

polyad

Nhiều công trình bị vướng mắc về vay vốn, hỗ trợ đầu tư từ các nhà băng, công ty nguồn vốn vay.

Việc thiếu cơ chế giám sát, kết hợp ba bên giữa nhà đầu tư, nhà băng – công ty nguồn vốn vay và cơ quan điều hành làm cho bên cho vay khó kiểm soát kế quả kinh doanh, giá tiền, lợi nhuận để đưa ra phương án điều chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay nhàng nhàng đối với công trình đầu tư theo hình thức PPP từ phía các nhà băng, công ty nguồn vốn vay thường cao hơn so với lãi suất vốn vay của Bộ Tài chính, dẫn đến cạnh tranh cho nhà đầu tư trong việc xác định phương án nguồn vốn, tính khả thi triển khai công trình.

Ngoài ra, các công ty nguồn vốn vay trong nước có quy mô nhỏ, nguồn vốn huy động cốt yếu là vốn ngắn hạn nên kỹ năng kỹ sảo cung cấp nguồn vốn vay trung và dài hạn cho công trình còn giảm thiểu. Năng lực nguồn vốn của 1 số nhà đầu tư còn yếu, không góp đủ vốn chủ sở hữu tham dự vào các công trình theo đúng xin hứa, dẫn đến phải ngừng công trình.

Để góp phần toá gỡ những cạnh tranh này cho đơn vị, vừa qua, Vietcombank vừa giao kèo hợp đồng kết hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM để hỗ trợ giám định chuyên sâu về phương án nguồn vốn đối với công trình đầu tư theo hình thức PPP. Thỏa thuận sẽ giúp Sở giám định chi tiết về tính khả thi của công trình kế bên các nhân tố giám định tổng quan khác về ảnh hưởng kinh tế, xã hội.

Thu Ngân