Việt Nam tăng 32 bậc về chỉ số tiếp cận điện năngBáo cáo kết quả giám định các chỉ số kỹ năng kỹ sảo khó khăn nam 2017 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam đạt 78,69/100 điểm, tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đứng ở vị trí 64/190 quốc gia, nền kinh tế. Đây là mức cải thiện thứ bực xếp hạng cao nhất từ năm 2013 đến nay.

Chỉ số này cũng là 1 trong 5 chỉ số được Doing Business giám định có đổi thay hăng hái giúp cho chỉ số giám định chung của nền kinh tế Việt Nam tăng 14 bậc về môi trường buôn bán so với năm 2016. Chỉ số này được giám định dựa trên tiêu chí độ tin cậy cung cấp điện và sáng tỏ giá điện (6/8 điểm); thời kì thực hành giấy tờ rút ngắn xuống còn 46 ngày…

viet-nam-tang-32-bac-ve-chi-so-tiep-can-dien-nang

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 32 bậc theo giám định của WB.

Khảo sát của VCCI những năm mới đây cho thấy, việc ứng dụng hóa đơn điện tử, trả tiền trực tuyến, tra cứu tin tức trên mạng… là những chuyển biến đáng ghi nhận. Việc chỉ số tiếp cận điện năng đổi thay không còn liên đới đến vấn đề của 1 lĩnh vực công thương nghiệp mà còn là vấn đề về môi trường buôn bán của quốc gia. Rõ ràng, những việc họ đã làm được thời kì qua đã được những nhà đầu tư, đơn vị và người dùng giám định cao.

“Ngành điện thời kì mới đây đã tập kết đổi mới giấy tờ hành chính mạnh, quan tâm hơn đến nhu cầu của anh chị dùng điện. Các chương trình giám định sự chấp thuận của anh chị, các chương trình cải thiện luôn luôn có chữ tín nhà cung cấp, chăm nom anh chị cũng nhận được phản hồi hăng hái từ các đơn vị”, ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam lời bình.

Anh Minh