Việt Nam sẽ xếp hạng ngân hàng nhưng không công khai kết quảNgân hàng Nhà nước vừa lấy quan niệm cho Dự thảo thông tư về việc xếp hạng các đơn vị nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo bản dự thảo này, mỗi năm Ngân hàng Nhà nước sẽ giám định xếp hạng của các ngân hàng trong bộ máy theo 5 hạng: Hạng A (Tốt), B (Khá), C (Trung bình), D (Yếu) hoặc E (Yếu kém).

viet-nam-se-xep-hang-ngan-hang-nhung-khong-cong-khai-ket-qua

Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các ngân hàng hằng năm.

Việc xếp hạng sẽ theo các tiêu chỉ gồm cả định lượng và định tính. Nhóm chiến lược định lượng đo lường chừng độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên hạ tầng các số liệu phản chiếu hoạt động. Nhóm chiến lược định tính đo lường chừng độ tuân thủ các quy định luật pháp.

Tuy nhiên, kết quả xếp hạng này sau khi được Thống đốc chuẩn y (dự định trước tháng 6 hằng năm) lại không được thông báo đa dạng mà chỉ thông báo cho đơn vị nguồn vốn vay được xếp hàng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi ngân hàng đó đặt trụ sở để hợp tác trong công việc giám sát. Như vậy, việc xếp hạng này chính yếu nhằm dùng cho công việc thanh tra giám sát nội bộ của ngành nghề ngân hàng.

Trước đó, trong Quyết định số 06 do Ngân hàng Nhà nước từng ban hành năm 2008 cũng quy định nhà điều hành phải thông báo kết quả xếp loại chính thức trên web của mình. Tuy nhiên, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc này “chưa thực hành được do thuộc tính mẫn cảm của việc thông báo”. Bên cạnh đó, có bảo hành lâu dài của việc xếp loại cũng chưa được cam kết chính xác, chính yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do các ngân hàng thương nghiệp cổ phần tự báo cáo.

Do đó, tại bản dự thảo lần này, Ngân hàng Nhà nước tiếp diễn bắt buộc việc xếp hạng theo năm với các ngân hàng chưa thông báo đa dạng kết quả thứ hạng. Lý giải thêm về việc này, cơ quan soạn thảo cho biết: “Qua nghiên cứu và tham khảo các đơn vị quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có đất nước nào mà cơ quan chủa quản thông báo kết quả xếp hạng các đơn vị nguồn vốn vay và việc thông báo kết quả nêu trên có tính mẫn cảm cao”.

Thanh Thanh Lan