Việt Nam muốn đẩy nhanh Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Mỹ

Trong phạm vi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017), Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch FMM 2017 đã tiếp song phương các đoàn đại biểu gồm: Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Phó tổng giám đốc điều hành IMF.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã buộc phải Chính phủ Mỹ coi xét đẩy nhanh việc ưng chuẩn Hiệp định Tránh đánh thuế 2 lần Việt Nam – Mỹ; tiếp diễn liên kết và tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến trình giao dịch, sớm đi đến giao kèo và thực hành Hiệp định cấp Chính phủ về phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thương chính, về các hỗ trợ ODA, hỗ trợ khoa học…

Bộ trưởng cũng khẳng định trong thời kì tới Việt Nam sẽ tiếp diễn hoàn thiện bộ máy luật pháp trong nước về vốn đầu tư, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu và cam đoan cân đối ngân sách nhà nước, tăng cường chủa quản và cơ cấu lại nợ công, đẩy mạnh thay đổi hăng hái cơ chế vốn đầu tư đối với công ty sự nghiệp công.

Liên quan đến việc phối hợp với OECD, Bộ trưởng Tài chính cho biết, kế hoạch của Việt Nam là từng bước tiếp cận các tiêu chí của đơn vị này trong công đoạn hoàn thiện thiết chế kinh tế thị phần nhằm tăng tiến các chỉ số khó khăn. Vì vậy, trong công đoạn tiếp theo, Bộ Tài chính ao ước OECD tiếp diễn quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực đã dành đầu tiên.

Thời gian qua, OECD đã hăng hái hỗ trợ cho Bộ Tài chính trong việc nghiên cứu, vun đắp các chính sách về thuế quốc tế và đặc thù là cân nhắc kỹ năng tham dự vào các chương trình hành động chống xói mòn hạ tầng thuế và chuyển lợi nhuận do đơn vị này chủ xướng.

Ngọc Tuyên