Việt Nam đề nghị Google đặt văn phòng đại diện

Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa có buổi tiếp đoàn công việc cao cấp Google do bà Ann Lavin, Giám đốc Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ, Google địa bàn Châu Á – Thái Bình Dương dẫn đầu.

Bà Ann Lavin, cho biết sau cuộc khiến việc vào tháng 3/2017, hai bên đã thiết lập cơ chế dành riêng cho Việt Nam về việc xử lý các bắt buộc của Bộ Thông tin & Truyền thông đối với việc ngăn chặn, gỡ bỏ tin tức vi phạm luật pháp Việt Nam trên YouTube.

Cụ thể, đến ngày 31/12/2017, Google đã ngăn chặn và gỡ bỏ 6.423 trên 7.410 video clip khỏi YouTube, 6 game khỏi Google Play do vi phạm luật pháp Việt Nam. Bên cạnh đó, Google đã gỡ áp dụng 1 số game có nội dung phản động, chống phá Việt Nam khỏi Google Play, đồng thời gỡ 6 video giới thiệu game này trên YouTube. Google đã gỡ áp dụng của 5 game điện tử G1 chưa có quy chế xét duyệt nội dung, kịch bản theo quy định khỏi Google Play.

Cho rằng những vấn đề Việt Nam quan tâm đã được Google liên minh giải quyết, ngoài ra Bộ trưởng cho rằng để đạt được bắt buộc thì vẫn còn xa.

Ông khẳng định Việt Nam luôn ý kiến linh động dùng mạng xã hội, cũng như Google, YouTube, Facebook. Tuy nhiên, các bên có liên đới cần hài hòa chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực để giảm tối đa việc vi phạm luật pháp trên mạng xã hội dựa trên hạ tầng những quy tắc chung của quốc tế và tuân thủ luật pháp của các nước sở tại. Ở Việt Nam không phải ngoại lệ.

Vì vậy, lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông ước ao Google tìm hiểu kỹ luật pháp Việt Nam và hài hòa với các cơ quan chức năng có liên đới của Việt Nam xử lý vi phạm trên YouTube.

Ông cũng yêu cầu Google coi xét lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để hấp thụ trực tiếp các bắt buộc xử lý và thực hành bổn phận có liên đới khi triển khai hoạt động buôn bán tại Việt Nam.

Bà Ann Lavin cam đoan, Google đi đến đất nước nào thì đều phải tuân thủ luật pháp nước sở tại, trong đó có Việt Nam. Về vấn đề an toàn – an ninh tin tức, đại diện doanh nghiệp này cũng cam đoan liên minh và bao bọc người dùng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Google hài hòa với Bộ vun đắp danh sách trắng (white list), danh sách đen (black list). Trước đó, diễn ra từ tháng 3/2017 đến nay, các đại lý quảng bá liên tục kiến nghị Bộ Thông tin & Truyền thông vun đắp, ban hành sách trắng đối với các nội dung trên YouTube để họ im tâm chạy quảng bá.

Ông cho biết hiện cơ quan chủa quản hài hòa với 1 doanh nghiệp của Việt Nam vun đắp danh sách này. Khi các danh sách được ban bố, yêu cầu Google hài hòa chuyển đến các đại lý quảng bá của Việt Nam có liên minh với Google để họ biết và thực hành, giảm thiểu những sơ sót đáng tiếc nuối có thể xảy ra.

Nguyễn Hà