Việt Nam chính thức có đề án quản lý bitcoinChính phủ vừa ban hành Quyết định xét duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để điều hành, xử lý các loại của cải ảo, tiền ảo, tiền điện tử. Như vậy, với Đề án này, các hình thức tiền ảo như bitcoin sẽ được Việt Nam thừa nhận và sớm chỉnh sửa khung pháp lý để có hình thức điều hành thích hợp.

viet-nam-chinh-thuc-co-de-an-quan-ly-bitcoin

Các loại tiền ảo như bitcoin sắp chính thức được xác nhận tại Việt Nam.

Theo Đề án, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì và kết hợp cùng 1 số Bộ, ban lĩnh vực như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… rà soát lại khung pháp lý bây giờ và thẩm định toàn diện về thực trạng nhằm đề nghị Chính phủ có hướng xử lý cũng như sửa đổi luật pháp về tiền điện tử cho thích hợp.

Đề án nêu rõ báo cáo thẩm định thực trạng để sửa đổi khung pháp lý cần hoàn tất trước tháng 8/2018 và đến cuối năm 2018 phải vun đắp văn bản quy phạm luật pháp về của cải ảo, tiền ảo. Đồng thời, đến tháng 6/2019 cần xong giấy má buộc phải vun đắp khung luật pháp về thuế đối với của cải ảo, tiền ảo. Ngoài ra, những đề nghị để phòng, chống xử lý các vi phạm liên đới đến loại hình tiền tệ này cũng được Chính phủ giao hoàn tất trước tháng 9/2019.

Đề án cũng nêu rõ ý kiến cần vun đắp thiết chế để che chở quyền sở hữu của cải của Việt Nam nhằm khắc phục thực tiễn thế tất đang còn đó và sẽ diễn ra. Đề án sẽ góp phần che chở quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cụ thể hoá các chế định về quyền của cải trong Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Đề án nghiên cứu điều hành tiền ảo này được ban hành, theo nhiều chuyên gia, đặc thù trong giới nhà băng và Fintech, mô tả sự cầu thị của Chính phủ Việt Nam với vấn đề về tiền ảo, tiền điện tử trong xu hướng của toàn cầu. Đây cũng là hạ tầng cho thấy những loại tiền ảo như bitcoin sẽ được xác nhận chính thức ở Việt Nam sau khi hoàn thiện hành lang pháp lý.