Việt Nam chi gần 10,5 tỷ USD trả nợ gốc và lãi vayTheo số liệu vừa ban bố của Tổng cục Thống kê, đến giữa tháng 12/2017 ngân sách đã dành 238.000 tỷ đồng (gần 10,5 tỷ USD) để chi trả nợ gốc 147.600 tỷ đồng và lãi 91.000 tỷ, tăng 7.600 tỷ đồng so với số liệu ban bố hồi tháng 11. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu trả nợ ban bố vào tháng 5/2017, số tiền chi trả nợ phải chăng hơn gần 1 tỷ USD.

Số tiền chi trả nợ là 1 phần trong tổng chi ngân sách đạt hơn 1,21 triệu tỷ đồng tới giữa tháng 12/2017. Trong cơ cấu chi ngân sách cũng dành 862.000 tỷ cho chi thường xuyên và 259.000 tỷ đồng cho chi đầu tư lớn mạnh.

Khoản tiền dành cho chi trả nợ gốc và lãi đến giữa tháng 12/2017 là 238.000 tỷ đồng.

Khoản tiền dành cho chi trả nợ gốc và lãi đến giữa tháng 12/2017 là 238.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng thu ngân sách sau nhiều nỗ lực vẫn không đủ bù cho chi, khi chỉ đạt hơn 1,1 triệu tỷ, bằng 91,1% dự toán năm. Khoản thu lớn nhất cho ngân sách vẫn là thu nội địa đạt 871.100 tỷ đồng, thu từ dầu thô 43.500 tỷ, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, du nhập đạt 183.800 tỷ đồng.

Bóc tách số thu nội địa, cơ quan thống kê cho biết, khoản thu thuế công, thương nghiệp và nhà sản xuất góp 167.500 tỷ đồng, thu từ công ty có vốn đầu tư nước ngoài (không tính dầu thô) là 153.900 tỷ, địa bàn công ty Nhà nước 196.500 tỷ đồng…

Như vậy, bội chi ngân sách tính đến 15/12/2017 ước đạt 115.500 tỷ đồng, tăng gần 49.000 tỷ so với số liệu cách đây 1 tháng.

Theo chỉ tiêu trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017 ban bố hồi tháng 5/2017, năm nay Chính phủ vay 342.060 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD) để trả nợ, phải chăng hơn khoảng 5 tỷ USD so với chỉ tiêu vay năm 2016.

Phần lớn khoản vay này từ nguồn trong nước, 243.300 tỷ đồng (gần 10,7 tỷ USD); vay ODA, ưu đãi nước ngoài là 98.760 tỷ đồng (hơn 4,3 tỷ USD). Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 172.300 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc 144.000 tỷ đồng. Số tiền Chính phủ vay trả nợ năm 2017 sẽ được sử dụng để cân đối ngân sách Nhà nước, khoảng 316.300 tỷ đồng và vay về cho vay lại 25.760 tỷ.

Anh Minh