VIB muốn thưởng nhân viên gần 2 triệu cổ phiếuNgân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) vừa ban bố dự thảo quyết nghị họp Đại hội cổ đông năm 2018 vào sáng mai (29/3). Trong đó, VIB trình cổ đông phương án dùng hơn 1,9 triệu cổ phiếu quỹ thưởng viên chức. Giá trị số lượng cổ phiếu này theo mệnh giá tương đương hơn 19,7 tỷ đồng.

VIB sẽ thưởng cổ phiếu quỹ cho nhân viên có hợp đồng và làm việc từ 12 tháng trở lên.

VIB sẽ thưởng cổ phiếu quỹ cho viên chức có giao kèo và làm cho việc từ 12 tháng trở lên.

Với mục đích lôi kéo và giữ nhân sự có bảo hành lâu dài cao, VIB sẽ thưởng cổ phiếu quỹ cho những viên chức đã có giao kèo cần lao, đã làm cho việc 12 tháng trở lên và có đóng góp tốt cho ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng này cũng không tránh thương lượng với cổ phiếu quỹ thưởng viên chức.

Bên cạnh đó, VIB buộc phải phương án tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 8.100 tỷ đồng sau hai đợt. Cụ thể, ngân hàng này chào bán và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu mới cho nhà đầu tư đến tối đa 10% vốn điều lệ, tương đương hơn 56,4 triệu cổ phần trong đợt 1. Đối tượng ứng dụng là các nhà đầu tư có tiềm lực và năng lực đóng góp cho sự lớn mạnh của VIB. Tuy nhiên, số cổ phần bán ra bị tránh chuyển nhượng 1 năm từ khi ngày chấm dứt đợt chào bán.

Trong đợt 2, VIB sẽ chia cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư lớn mạnh, lợi nhuận để lại và thặng dư vốn cổ phần, tối đa hơn 2.455 tỷ đồng, tương đương với hơn 245 triệu cổ phần. Đối tượng là các cổ đông của VIB tính đến thời điểm chia cổ phiếu thưởng.

Năm ngoái, VIB đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.405 tỷ đồng, tăng 100% so với năm 2016. Nhờ kết quả này, VIB chính thức gia nhập đội ngũ ngân hàng có lợi nhuận ngàn tỷ.

Anh Tú