VIB lãi đột biến trong quý I nhờ mảng bán lẻTheo báo cáo kết quả buôn bán trước kiểm toán quý I vừa được ban bố, Ngân hàng Quốc tế (VIB) lãi trước thuế gấp 3,3 lần cùng kỳ, đạt 518 tỷ đồng, vượt 34% mục tiêu đề ra. Doanh thu tăng 49% so với quý I/2017. Mảng bán sỉ đóng góp lớn vào kết quả này.

Đến hết 31/3, dư nợ nguồn vốn vay (bao gồm trái phiếu đơn vị) gần 90.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay các bạn trên 84.000 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn vay dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng nguồn vốn vay bán sỉ.

Doanh thu của mảng nhà băng bán sỉ tăng 101% so với cùng kỳ. Dư nợ các bạn tư nhân 56.500 tỷ đồng, chiếm 67% tổng dư nợ nguồn vốn vay, vượt 12% so với quý IV/2017.

Trong các mặt hàng của mảng bán sỉ, tăng trưởng kế quả kinh doanh mạnh nhất thuộc về vay mua ôtô, vay mua nhà, bảo hiểm và thẻ. 18% số xe bán ra trên thị phần được vay mua từ VIB, theo số liệu của các nhà cung ứng ôtô Việt Nam (VAMA).

Đối với mặt hàng bảo hiểm, nhờ đổi thay trong tiêu chí tiếp cận các bạn và mô phỏng buôn bán, kế quả kinh doanh quý I của mặt hàng này tăng 62% so với cùng kỳ. Doanh số tháng 3 bằng cả quý I năm ngoái. Mặt khác, VIB tiếp diễn cho có mặt trên thị phần nhiều mặt hàng thẻ, tạo nhiều chọn lọc cho người tiêu dùng, số lượng thẻ phát hành mới cũng tăng 105%.

Với đà tăng trưởng này, lãnh đạo nhà băng tự tín lợi nhuận cả năm nay có thể vượt 20-30% so với mục tiêu 2.005 tỷ đồng.

Mảng bán lẻ lãi đột biến đang dẫn dắt kết quả hoạt động của VIB trong năm 2018.

Mảng bán sỉ lãi đột biến ảnh hưởng hăng hái đến kết quả hoạt động của VIB trong năm 2018.

Đại hội cổ đông vừa diễn ra đã hợp lực mức cổ tức cho năm 2017 là 36%, trong đó tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 5%, còn lại là cổ phiếu thưởng. Ngân hàng có mục tiêu phát hành riêng lẻ cổ phiếu tối đa 10% trên vốn điều lệ và niêm yết trên Sở đàm phán chứng khoán TP HCM trong năm nay.

VIB là 1 trong những nhà băng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao tại Việt Nam theo giám định của Moody’s. Ngân hàng có 162 chi nhánh, phòng đàm phán trên toàn quốc và có đàm phán với hơn 8.000 nhà băng đại lý tại 61 đất nước; hiện dùng cho trên 1,9 triệu các bạn tư nhân và 40.000 các bạn đơn vị.

Cổ đông tiêu chí của VIB là nhà băng Commonwealth Bank of Australia (CBA), 1 trong 10 nhà băng có vốn hóa lớn nhất toàn cầu với hơn 100 năm kinh nghiệm, hiện giữ 20% cổ phần của VIB. Thông qua chương trình luận bàn kỹ năng kỹ sảo và kinh nghiệm, hai bên cam liên minh tác để cùng đưa VIB trở thành nhà băng thông minh và hướng đến các bạn nhất tại Việt Nam.

Khánh Anh