VIB hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi nhuận nămNgân hàng Quốc Tế (VIB) vừa thông báo kết quả buôn bán quý III/2017 trước kiểm toán.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng của nả của nhà băng gần 117.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 12% so với cuối năm 2016.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép nâng hạn mức tăng trưởng nguồn vốn vay lên 22% cho năm 2017, đến hết 30/9, nguồn vốn vay của VIB ở mức 77.794 tỷ, tăng 19%. Huy động anh chị cũng tăng tương ứng 22%.

Tỷ lệ nợ xấu 2,36%, giảm 0,23% so với quý trước và đầu năm.

vib-hoan-thanh-hon-80-ke-hoach-loi-nhuan-nam

Lợi nhuận trước thuế 3 quý của nhà băng là 623 tỷ đồng, hoàn thành 83% chiến lược năm. Về kế quả kinh doanh, các khoản mục chính có sự tăng trưởng thích hợp với khuynh hướng. Trong đó, thu nhập lãi thuần vượt 28%, lãi thuần từ hoạt động nhà sản xuất cao hơn 47%, giá bán hoạt động tăng 14%, giá bán phòng ngừa rủi ro giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

VIB tiếp diễn giữ bảng cân đối của nả có tính thanh khoản cao, với các khoản tiền gửi và đầu tư vào trái phiếu chính phủ chiếm tỷ trọng 25%. Nguồn vốn huy động ổn định, các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn tuần tự ở mức 69,3% và 46,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số dư trái phiếu VAMC giảm 21% so với năm 2016, chỉ số CAR đạt 10,8%.

Trong quý III, VIB đã hoàn thành nhận chuyển nhượng lại đầy đủ hoạt động của Ngân hàng CBA – chi nhánh TP HCM và đổi tên thành VIB Tôn Đức Thắng. Thương vụ này vừa giúp nhà băng mở mang màng lưới chi nhánh, tiếp cận các anh chị mới tiềm năng, biểu lộ tiềm lực nguồn vốn ổn định.

VIB được nhiều doanh nghiệp chất lượng ghi nhận như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trao giải “Ngân hàng bậc nhất Việt Nam về tài trợ thương nghiệp cho Doanh nghiệp SMEs”, giải thưởng “Thương vụ M&A điển hình 2017” hạng mục “Mua lại” tại diễn đàn M&A Việt Nam 2017…

Minh Trí