VIB cung cấp dịch vụ tài khoản định danh cho doanh nghiệpNgân hàng Quốc tế (VIB) vừa triển khai biện pháp kỹ thuật số nhà sản xuất trương mục định danh (Virtual Account) dành cho anh chị công ty. Theo đó, công ty đã đăng ký mã định danh gắn với 1 trương mục thụ hưởng tại VIB có thể chủ động tạo mã định danh biệt lập tới từng người chuyển tiền (anh chị, đại lý, shop…) và mục đích chuyển. Khi chuyển tiền vào số trương mục là mã định danh, bộ máy VIB sẽ tự động ghi có vào trương mục thụ hưởng của công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 18008180, địa chỉ email: WB-Digital@vib.com.vn hoặc liên hệ chi nhánh VIB gần nhất.

Hotline: 18008180.

Theo đại diện VIB, nhà sản xuất Virtual Account vun đắp dựa trên nền móng kỹ thuật số đương đại, nghiêm mật cao, thích hợp với công ty có tập anh chị lớn, nhiều đại lý và shop, có nhu cầu vào sổ tự động.

Dịch vụ liên kết toàn diện nguồn tin về các khoản thu và mã hóa các nguồn tin này trong 1 báo cáo độc nhất vô nhị để luôn tiện theo dõi. Báo cáo này có thể chuyển vận xuống và cho phép công ty liên kết với bộ máy phần mềm quản trị nguồn vốn của công ty (ERP) ưng chuẩn nhà sản xuất Internet Banking của VIB.

Dịch vụ sẽ giúp tránh tầm giá nhân công trong việc đối soát trương mục kế toán quản trị truyền thống, chủa quản hiệu quả trạng thái của các trương mục phải thu, cập nhật nguồn tin chính xác theo người chuyển tiền, mục đích chuyển, tự động vào sổ, đối soát các khoản tiền ghi có về trương mục.

“Khách hàng có thể tùy ý chọn lựa số trương mục đẹp theo nhu cầu chủa quản nội bộ khi mà vẫn bảo đảm khép kín và nghiêm mật các thương lượng nhà băng”, đại diện VIB nhấn mạnh.

Minh Trí