VIB chi hơn 1.200 tỷ đồng mua lại 57 triệu cổ phiếu quỹỦy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát hành văn bản công nhận việc thu nạp rất nhiều giấy má đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) khiến cho cổ phiếu quỹ vào ngày 20/10.

vib-chi-hon-1200-ty-dong-mua-lai-57-trieu-co-phieu-quy

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ưng ý cho VIB thực hành việc chào mua công khai cổ phiếu VIB khiến cho cổ phiếu quỹ, tiêu chuẩn trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 5/10/2017. Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu lấy từ quỹ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa cung ứng để lại và các nguồn vốn hợp thức khác theo quy định của luật pháp.

Số lượng cổ phiếu quỹ VIB đăng ký mua lại tối đa là 57 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,1% vốn điều lệ của nhà băng.

Thời gian thương lượng dự tính của VIB diễn ra từ ngày 1-30/11 theo phương thức khớp lệnh hay thương lượng thoả thuận.

Cổ phiếu của VIB đang thương lượng tại UpCoM nói quanh nói quẩn mức giá 21.500 đến 22.000 đồng 1 cổ phiếu. Như vậy để mua vào gần 57 triệu cổ phiếu quỹ, VIB dự tính phải bỏ ra hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo nguồn vốn trước kiểm toán 9 tháng đầu năm vừa ban bố, lợi nhuận trước thuế của nhà băng đạt 623 tỷ đồng, hoàn tất 83% chỉ tiêu năm. Tổng của nả gần 117.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 12% so với cuối năm 2016. Tín dụng của VIB ở mức 77.794 tỷ đồng, tăng 19% sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y nâng hạn mức tăng trưởng nguồn đầu tư lên 22% cho năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu 2,36%, giảm 0,23% so với quý trước và đầu năm.

Minh Trí