VIB bổ nhiệm chuyên gia Commonwealth Bank vào ban quản trịTheo đại diện Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), việc bổ dụng ông Michael John Murphy đã được Đại hội đồng cổ đông chuẩn y trong phiên họp thường niên diễn ra cuối tháng 3 tại Hà Nội.

Sau khi hấp thu ông Murphy, hội đồng quản trị của VIB có 8 người tham gia. Trong đó có hai người tham gia đại diện cho cổ đông mục tiêu CBA, gồm Coenraad Johannes Jonker và Michael John Murphy.

“Chúng tôi kỳ vọng nhân sự đắt tiền mới này sẽ tăng tiến cơ cấu quản trị, đưa VIB tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động nhà cung cấp và mặt hàng, quản trị rủi ro”, đại diện nhà băng san sớt.

Ông Michael John Murphy (trái) tại Đại hội cổ đông VIB 2018

Ông Michael John Murphy (trái) tại Đại hội cổ đông VIB 2018.

Michael John Murphy có 19 năm kinh nghiệm trong các doanh nghiệp nguồn vốn – nhà băng lớn tại Australia, cáng đáng nhiều vị trí điều hành ở các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) và Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia.

Ông có bằng cử nhân thương nghiệp tại Đại học New South Wales và bằng cao học về đầu tư và nguồn vốn áp dụng tại Viện Chứng khoán Australia. Vị chuyên gia này còn là người tham gia thuộc Viện Đào tạo Kế toán viên công chứng tại Australia.

Tháng 9/2010, CBA, 1 trong những nhà băng có vốn hóa lớn trên toàn cầu với hơn 100 năm kinh nghiệm, trở thành cổ đông mục tiêu của VIB và nắm giữ 15% cổ phần, tương đương với 60 triệu cổ phiếu.

Tháng 10/2011, CBA tăng tỷ lệ sở hữu lên 20% và duy trì đến hiện nay. Ngân hàng còn ký liên minh đồng triệu USD nhằm chuyển giao kỹ năng với VIB trong mục tiêu vững mạnh, kỹ thuật nguồn tin, chương trình buôn bán và nhà cung cấp người dùng. Trong lĩnh vực nhân sự, CBA cử nhiều chuyên gia sang khiến cho việc trực tiếp tại các khối và phòng ban VIB.

Tuấn Nhu