Vì sao Việt Nam xếp hạng ngân hàng nhưng không công bố kết quả?vi-sao-viet-nam-xep-hang-ngan-hang-nhung-khong-cong-bo-ket-qua

Sau khi có kết quả xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hành các giải pháp cảnh báo hoặc can thiệp vào doanh nghiệp nguồn hỗ trợ có nguy cơ rủi ro để cam kết lợi quyền người gửi tiền. Ảnh: N.M.

Mới đây, trên blog chính thức, Ngân hàng Nhà nước 1 lần nữa khẳng định, việc xếp hạng các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ là chuyên dụng cho công việc chủa quản nhà nước, cam kết an toàn, an ninh tiền tệ trong hoạt động nhà băng, vốn đầu tư.

Theo chỉ tiêu, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ xếp hạng, giám định các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ theo A, B, C, D, E tương ứng với thứ hạng Tốt, Khá, Trung bình, Yếu và Yếu kém. Tuy nhiên, thứ hạng của từng nhà băng chỉ được ban bố cho công ty đó biết, không công khai cho bên thứ ba.

“Ngân hàng Nhà nước sẽ ban bố kết quả xếp hạng cho doanh nghiệp nguồn hỗ trợ kèm theo các hành động, giải pháp chủa quản thích hợp nhằm cam kết công ty đó kịp thời giải quyết các còn đó, hạn chế nguy cơ đổ tan vỡ, lan truyền trong bộ máy, trong đó chỉ tiêu hướng tới rốt cục là đùm bọc lợi quyền người gửi tiền”, Ngân hàng Nhà nước cho hay.

Tại Việt Nam, thời kì qua, các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm lớn như S&P, Moody’s, Fitch cũng như 1 số tổ chức, doanh nghiệp trong nước đã giám định và ban bố tin tức về xếp hạng các nhà băng thương nghiệp để chuyên dụng cho nhu cầu của nhà đầu tư và người gửi tiền. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, ở vai trò 1 nhà băng trung ương, việc xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là vì chỉ tiêu chủa quản và giám sát để ban hành chính sách nhằm đùm bọc cho lợi quyền người gửi tiền.

Thực tế, không riêng Việt Nam, do mục đích khác nhau, nên nhà băng trung ương, cơ quan giám sát vốn đầu tư tại nhiều nước trên toàn cầu cũng không ban bố phổ biến kết quả xếp hạng các nhà băng thương nghiệp. Nếu có, họ chỉ cung cấp các tin tức về kết quả xếp hạng luôn luôn có chữ tín của các doanh nghiệp quốc tế để cho nhà đầu tư và người gửi tiền tham khảo, trong đó nêu rõ không chịu bổn phận về kết quả xếp hạng của các doanh nghiệp này.

Dựa trên kết quả xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể giám định chừng độ an toàn của các nhà băng, từ đó kịp thời xác định nguy cơ tiềm ẩn mà doanh nghiệp nguồn hỗ trợ đó có thể mang lại cho bộ máy và cảnh báo sớm hoặc vận dụng các giải pháp can thiệp đặc trưng hơn.

Thanh Thanh Lan