Vì sao bảo hiểm tiền gửi chỉ trả tối đa 75 triệu đồng?Trả lời bằng văn bản thắc mắc chất vấn của Đại biểu Bùi Xuân Thống (Đồng Nai), Thống đốc Lê Minh Hưng đã giảng giải chi tiết về cơ sở vật chất đưa ra con số hạn mức 75 triệu đồng bảo hiểm tiền gửi có thể chi trả cho người gửi tiền.

vi-sao-bao-hiem-tien-gui-chi-tra-toi-da-75-trieu-dong

Ngân hàng Nhà nước sẽ xin Chính phủ tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi khi điều kiện thực tại cho phép, Thống đốc Lê Minh Hưng cam đoan.

Cụ thể, theo người đứng đầu lĩnh vực nhà băng, 4 cơ sở vật chất để đưa ra con số này là: Năng lực nguồn vốn của đơn vị bảo hiểm tiền gửi; thực trạng diễn biến kinh tế vĩ mô ở Việt Nam; quy mô tiền gửi; thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Ông cũng cho biết thêm, theo thông lệ quốc tế và khuyến nghị của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi nên có dừng, đáng tin cậy và bảo hiểm cho đa số người gửi tiền (đùm bọc phần đông 90-95% người gửi tiền). Tuy nhiên, phải bảo đảm có 1 tỷ lệ đáng kể trị giá tiền gửi tuân theo kỷ luật thị phần (nghĩa là chịu rủi ro theo biến động thị phần).

“Do đó, số tiền được bảo hiểm tiền gửi không tính theo tỷ lệ trị giá tiền gửi của người gửi tiền, mà tính theo số tiền cụ thể. Với hạn mức 75 triệu đồng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có kỹ năng kỹ sảo đùm bọc phần đông được 87,32% số lượng người gửi tiền (theo số liệu tính toán tại tháng 6/2016). Hạn mức này hơi gần với khuyến nghị của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế”, Thống đốc kể.

Để nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm lên trên mức 75 triệu đồng thì cần phải tăng tiến khả năng nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam duyệt y tăng phí bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng phí, theo ông Lê Minh Hưng, vẫn còn không ít cạnh tranh, tăng thêm gánh nặng cho đơn vị nguồn hỗ trợ, tác động bị động đến hiệu quả hoạt động của toàn bộ máy và hoạt động cung ứng buôn bán của các đơn vị. “Ngân hàng Nhà nước sẽ coi xét trình Thủ tướng điều chỉnh tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi khi điều kiện cho phép”, Thống đốc khẳng định.

Ngoài việc được nhận bảo hiểm tiền gửi chi trả theo hạn mức quy định, khi tan vỡ nợ người gửi tiền còn có thể được nhận lại tiền gửi theo quy trình phân chia của nả quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật tan vỡ nợ, văn bản giải đáp của Thống đốc giảng giải thêm.

Một lần nữa, Thống đốc nhấn mạnh, quan niệm, kế hoạch xuyên suốt trong chỉ đạo của Đảng, nhà nước là phải bảo đảm quyền và lợi ích người gửi tiền. “Do đó, trong bất cứ trường hợp nào, phương án xử lý các đơn vị nguồn hỗ trợ đều phải đặt kế hoạch dành đầu tiên bậc nhất là bảo đảm an toàn bộ máy, củng cố lòng tin của người dân vào bộ máy nhà băng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, không gây đổ tan vỡ ngoài tầm kiểm soát. Quan điểm này cũng đã được mô tả rõ trong Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các đơn vị nguồn hỗ trợ vừa được Quốc hội duyệt y”, ông Hưng kể.

Thanh Thanh Lan