VEAM nhận hơn 10.000 tỷ đồng cổ tức từ liên doanh Honda, Toyota và Ford

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) vừa ban bố báo cáo nguồn vốn kiểm toán năm 2016, sau hơn 9 tháng diễn ra từ khi chấm dứt niên độ nguồn vốn. Trong đó, nổi trội là khoản cổ tức được chia từ các liên doanh tăng đột biến.

Theo báo cáo nguồn vốn tổ chức mẹ sau kiểm toán, VEAM đã nhận về gần 10.120 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia trong năm 2016. Trong số này, phần lợi nhuận được chia từ Công ty Honda Việt Nam đứng đầu với 7.965 tỷ, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam là 1.821 tỷ và Công ty TNHH Diesel Sông Công hơn 272 tỷ đồng.

Kết quả này cũng giúp lợi nhuận tổ chức mẹ VEAM cuối năm đạt gần 8.000 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với kết quả 3.335 tỷ của năm 2015.

Tuy nhiên, đối chiếu với kết quả hoạt động thực tại của các liên doanh này từ báo cáo nguồn vốn thống nhất của VEAM, khoản cổ tức không đến từ hoạt động buôn bán đột biến trong năm mà có thể đến từ khoản lợi nhuận lũy kế trong nhiều năm mới đây. Theo báo cáo này, phần lợi nhuận từ tổ chức liên kết ghi nhận thực tại theo tỷ lệ sở hữu của VEAM năm 2016 chỉ đạt gần 4.576 tỷ đồng, tương đương năm 2015.

VEAM là 1 trong những đơn vị lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí, chế tác máy và cung ứng, lắp ráp xe vận tải với thương hiệu VEAM Motor. Tuy vậy, của nả trị giá nhất tổng tổ chức này lại là phần vốn góp trong liên doanh tại 3 đơn vị xe bậc nhất là Honda (VEAM nắm giữ 30%), Toyota (20%) và Ford (25%).

Khoản lợi nhuận và cổ tức được chia từ các liên doanh này cũng giúp VEAM đứng trong đội ngũ đầu những đơn vị Nhà nước có lợi nhuận lớn nhất, dù ví thử loại bỏ khoản lợi nhuận này thì tổ chức hầu như không có lãi.

Năm 2015, VEAM cũng nhận được 2.676 tỷ đồng lợi nhuận từ Honda, 678 tỷ đồng từ Toyota. Năm 2014 con số này tuần tự là 694 và 403 tỷ đồng. Số tiền VEAM nhận được mỗi năm tùy thuộc vào mục tiêu vững mạnh, mở mang của các liên doanh nêu trên.

Minh Sơn