Vệ tinh Vinasat-2 lỗ hơn 1.200 tỷ đồng sau 4 năm lên quỹ đạo

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa mới đây cho biết, đơn vị này chưa ghi nhận các công trình đầu tư có biệt hiệu không hiệu quả theo 1 số tiêu chí của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Các tiêu chí gồm: tổng mức đầu tư phải điều chỉnh tăng so với được ưng chuẩn trước đó, doanh số và lợi nhuận thực tế rẻ hơn trong báo cáo nghiên cứu khả thi, công trình đầu tư đi vào hoạt động nhưng không cam kết công suất kiểu dáng, không bù đắp được tầm giá vận hành…

Tuy nhiên, VNPT đang vận hành công trình Phóng vệ tinh viễn thông Vinasat-2 được Thủ tướng chuẩn y chủ trương đầu tư vào cuối năm 2009. Từ khi vận hành đến cuối năm 2016, công trình này đang lỗ 1.209 tỷ đồng.

Vệ tinh Vinasat-2 được phóng lên quỹ đạo từ năm 2012 nhưng tỷ lệ lấp đầy tính đến tháng 8 năm nay mới đạt 30%. VNPT dự tính giả như khai thác hiệu quả thì thời kì thu hồi vốn là 10 năm nhưng do doanh số những năm đầu không đạt dự tính nên nhiều kỹ năng phải kéo dài.

Dự án có tổng mức đầu tư được ưng chuẩn sau hết là 5.462 tỷ đồng, nhằm dùng cho kế hoạch dài hạn vững mạnh nhà phân phối buôn bán vệ tinh, bao bọc nguồn tài nguyên vị trí quỹ đạo Việt Nam. Trong đó, 20% được lấy từ ngân sách tập đoàn, 80% còn lại vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và vay thương nghiệp.

Theo kiểu dáng, Vinasat-2 có tuổi thọ 15 năm. Chủ đầu tư đã ký với Lockheed Martin (Mỹ) gói thầu khuyên dăn giám sát phân phối, cung cấp vệ tinh, nhà phân phối phóng, thiết bị trạm điều khiển vệ tinh và mua gói bảo hiểm giá trị 4.700 tỷ đồng tại Tổng đơn vị cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Tập đoàn Bảo Việt.

Trước đó, vệ tinh Vinasat-1 cũng được mua gói bảo hiểm 3.000 tỷ đồng khi phóng lên quỹ đạo vào năm 2008. Chi phí đầu tư công trình vệ tinh trước nhất của Việt Nam ước tính khoảng 300 triệu USD.

Trong kết luận thanh tra về việc điều hành, tiêu dùng vốn và của nả tại VNPT được thông báo năm 2013, Thanh tra Chính phủ cũng nói đến việc hai công trình công trình Vinasat-1, 2 chưa cam kết hiệu quả buôn bán như mục tiêu được ưng chuẩn khi lỗ vượt dự tính 329 tỷ đồng.

Phương Đông