VAFI đề xuất niêm yết bệnh viện trên sàn chứng khoánĐề xuất cơ cấu lại bộ máy bệnh viện công được VAFI đưa ra trên cơ sở thực tiễn những bất cập thời kì qua, như suất đầu tư cho cơ sở, máy móc có khi gấp đôi so với địa bàn tư nhân; giá thuốc mua vào đắt đỏ do thiếu cơ chế đấu thầu công khai sáng tỏ. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên cũng đang tạo ra khoảng cách lớn về có bảo hành lâu dài khám, chữa bệnh.

Theo đó, quá trình 1 VAFI kiến nghị chuyển hầu hết bệnh viện Nhà nước từ hình thức công ty sự nghiệp công lập sang phương thức công ty công ích hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Khi hoạt động như những công ty, các bệnh viện sẽ phải công khai diễn biến vốn đầu tư, thực hành kiểm toán hàng năm, cũng như công khai nguồn tin đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế… Để số công ty – bệnh viện hoạt động hiệu quả, theo VAFI cần đưa ra mức trần đi vay, không quá 50% vốn chủ sở hữu.

vafi-de-xuat-niem-yet-benh-vien-tren-san-chung-khoan

VAFI đề nghị cổ phần hóa và tiến tới niêm yết các bệnh viện lớn trên sàn chứng khoán.

Sau khi hoạt động ổn định, quá trình tiếp theo sẽ cổ phần hóa 1 số bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức… và tiến tới niêm yết trên thị phần chứng khoán, giúp các bệnh viện có điều kiện huy động vốn từ thị phần này. Tuy nhiên, việc cổ phần hóa các bệnh viện cần chính sách đặc biệt riêng, xin hứa giá nhà sản xuất khám chữa bệnh không tăng do cổ phần hóa mà vẫn theo giá quy định của Nhà nước.

“Tạo dựng chính sách đặc biệt để xin hứa bộ máy bệnh viện công lập vẫn là bộ máy y tế của Nhà nước, tức thị vẫn xin hứa chính sách an sinh cho toàn thể người dân, cho 100% đối tượng bảo hiểm y tế, người nghèo và các nhiệm vụ chính trị thúc bách”, VAFI phân tách.

Cuối cùng là quá trình hiệp lực, sáp nhập các bệnh viện tuyến tỉnh, quận nhằm nâng cấp bộ máy y tế tại các địa phương. Hiệp hội này tính toán, tiến trình hiệp lực sáp nhập trong hầu hết bộ máy bệnh viện công lập chỉ kéo dài trong 10 năm và sau đó hiện trạng quá tải tại các bệnh viện lớn sẽ kết thúc.

Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch & Đầu tư soạn thảo cho thấy, dư địa tăng trưởng của nhà sản xuất y tế tư nhân còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh tổng tiêu pha cho y tế đang chiếm đến 5,8% GDP, cao nhất so với các nước trong địa bàn và dự đoán duy trì ổn định trong vòng 20 năm tới nhờ lịch trình xã hội hoá y tế.

Anh Minh