Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thuộc Bộ Công ThươngVới 95,28% đại biểu tham dự biểu quyết nhất trí, ngày 12/6 Quốc hội đã biểu quyết duyệt y Luật Cạnh tranh (sửa đổi), trong đó 1 trong những nội dung không được lãng quên là Uỷ ban Cạnh tranh đất nước sẽ thuộc Bộ Công Thương.

Trước khi biểu quyết duyệt y toàn dự luật, Quốc hội đã biểu quyết riêng Điều 8 về hành vi bị cấm liên đới khó khăn và Điều 46 về Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia với kết quả hơn 90% nhất trí.

Theo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương gồm Chủ tịch, các Phó chủ toạ và các người tham gia. Cơ quan khảo sát vụ việc khó khăn và các doanh nghiệp chức năng khác là hệ thống giúp việc cho Uỷ ban này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh sửa đổi. Ảnh: PV

Tỷ lệ biểu quyết duyệt y Luật Cạnh tranh sửa đổi. Ảnh: PV

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Công Thương thực hành chức năng chủa quản nhà nước về khó khăn. Uỷ ban này cũng sẽ tiến hành tố tụng khó khăn; kiểm soát quy tụ kinh tế; quy định việc miễn trừ đối với ký kết giảm thiểu khó khăn bị cấm; khắc phục tố cáo đối với các quy định liên đới đến vụ việc khó khăn…

Góp ý trước đó nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn việc để Uỷ ban Cạnh tranh đất nước thuộc Bộ Công Thương sẽ “phình thêm hệ thống, không cam đoan tính độc lập trong xử lý các vụ việc khó khăn”. Tại nhiều nước cơ quan này là doanh nghiệp, thực thi quyền hạn độc lập.

Các đại biểu Quốc hội cũng bắt buộc sửa quy định người tham gia Uỷ ban Cạnh tranh đất nước do Thủ tướng bổ nhậm, miễn nhiệm theo bắt buộc Bộ trưởng Công Thương. Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh đất nước do Chủ tịch nước bổ nhậm theo bắt buộc của Thủ tướng, tương tự quy trình bổ nhậm Thẩm phán Toà án quần chúng. # vô thượng và có thể kéo dài nhiệm kỳ bổ nhậm các chức danh này lên 7 năm.

Tuy nhiên, giải trình sau đó Uỷ ban Thường vụ Quốc hội “xin giữ như dự thảo luật”. Ông Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế giảng giải, việc quy định người tham gia Ủy ban Cạnh tranh đất nước gồm Chủ tịch do Thủ tướng bổ nhậm nhằm cam đoan tính độc lập trong thực hành chức năng tố tụng khó khăn. Nhiệm kỳ của Chủ tịch uỷ ban này là 5 năm cũng thích hợp với quy chế bổ nhậm cán bộ, công chức.

Ngoài ra, các quy định liên đới tới cơ quan khảo sát vụ việc khó khăn sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Ủy ban Cạnh tranh cuốc gia.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) gồm 118 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Luật cũng đưa ra điều khoản chuyển tiếp, hành vi vi phạm khó khăn theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004 được tiếp diễn coi xét, khắc phục.

Anh Minh