Tỷ phú Jack Ma đối thoại tại VEPF 2017Tỷ phú Jack Ma san sớt về việc Việt Nam có lớn mạnh được thương nghiệp điện tử hay không?

giabinhvajackma-1889-1509944638.jpg

Ông Trương Gia Bình và Jack Ma. Ảnh: Giang Huy.

Ông Trương Gia Bình: Ông là 1 người có tầm nhìn rất lớn, trong phiên tiếp kiến với Thủ tướng và Thống đốc, ông có san sớt về cuộc cách mệnh trả tiền điện tử. Ông có thể hỗ trợ như thế nào cho các tổ chức Việt Nam trong thực hành cuộc cách mệnh đó?

Tỷ phú Jack Ma: Khi chúng tôi bắt tay vào khiến cho Alibaba hoạt động không có nguồn lực, không có quan hệ với nhà băng. Lúc đó tôi đề cập với các cộng sự, tôi và quý vị hãy sẵn sàng từ hiện nay đi. Chúng tôi tin tưởng rằng sau 10 năm chúng tôi sẽ không thua.

Chúng ta đã đề cập với nhau về Fintech, xin đặt ra 1 thắc mắc, công ty sau 20 năm nữa sẽ như thế nào? Hiện nay có rất nhiều điều xảy ra với kinh tế toàn cầu. Thế kỷ vừa rồi nền kinh tế đã được công nghiệp hóa, cách mệnh hóa. Nhưng chỉ có 20% công ty của các nước lớn là thành công, 80% công ty nhỏ không được thành công.

Chúng ta có nên tiếp diễn với tỷ lệ đó không? Tôi cho rằng là không, hãy đảo ngược tỷ lệ đó, tôi và quý vị phải dành thời cơ cho 80%. Muốn thành công tôi và quý vị phải bao trùm, bao quát mọi mặt. Chúng ta nên cùng nghĩ suy về vấn đề đó. Nếu quý vị muốn lớn mạnh đất nước của quý vị thì phải khiến cho sao để người trẻ được lớn mạnh?

Như vậy, khiến cho thế nào để khắc phục để 80% chứ không phải là 20%. Đó chính là mục đích của trả tiền điện tử để sao cho vấn đề trả tiền di động thúc đẩy cho nguồn vốn bao trùm.

Tôi đến Việt Nam, thấy rất nhiều bạn trẻ, họ có rất nhiều tiền, giàu hơn tôi ngày xưa. Làm sao mà bỏ được nhiều tiền thế trong cái ví mà tiêu. Việt Nam có 54% dân số ở đất nước này sử dụng dế yêu di động rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý, ý hợp tâm đầu với ngài Thủ tướng, muốn khắc phục vấn đề này thì phải bao trùm về nguồn vốn, không có chọn lọc nào khác là đưa xã hội phi tiền mặt đang tới gần rồi. Có phải tối nào họ cũng xuống thị trấn được không? Họ phải lên mạng, phải khiến cho ăn buôn bán, 1 đất nước có dân số trẻ như thế này, phải tạo thời cơ cho họ buôn bán thuần tuý, thuận tiện, để khó khăn trong ngày mai.

Cách đây 14 năm khi tôi có ý tưởng Alipay có người đề cập Jack ơi sao mà khiến cho được vì Trung Quốc không có thẻ nguồn vốn vay, khó lắm, họ phải xem tận mắt mới mua được. Khi đó chúng tôi đều có cả.

Khi đó tôi đề cập với các đồng sự, giả như Ali Pay bại trận tớ sẽ đi tù trước nhất. Tớ mà đi tù, thì cậu thứ 2 tiếp bước tớ, cậu thứ 3 tiếp bước tớ… Hồi đó chỉ có tôi và quý vị muốn khắc phục vấn đề thì xoành xoạch có con trục đường, xoành xoạch có bí quyết. Muốn khiến cho tà tàm được, giả như không muốn khiến cho thì cũng có cả triệu nguyên nhân để không khiến cho.