Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi VND ngắn hạn của Agribank tăng lên 3%Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quy chế tăng tỷ lệ dự trữ đề nghị đối với tiền gửi VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) từ mức 1% hiện tại lên mức 3%, vận dụng từ kỳ dự trữ tháng 6.

Như vậy, mức này đã ngang bằng với mức đang vận dụng cho các ngân hàng thương nghiệp khác. Tỷ lệ dự trữ đề nghị đối với tiền gửi ngoại tệ của Agribank cũng tăng từ 6% lên 7%.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi VND ngắn hạn đối với Agribank. Ảnh: PV.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ đề nghị tiền gửi VND ngắn hạn đối với Agribank. Ảnh: PV.

Hiện nay, theo quy định tỷ lệ dự trữ đề nghị vận dụng cho tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng của các ngân hàng thương nghiệp là 3% (trên tổng vốn huy động) và 1% đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên. Dự trữ đề nghị đối với tiền gửi ngoại tệ là 8%.

Dù là khuôn khổ hẹp nhưng tỷ lệ dự trữ đề nghị giả định ở mức rẻ sẽ có tác dụng ít nhiều trong việc giúp ngân hàng hạ giá thành huy động vốn, dẫn đến giảm lãi suất cho vay. Đây đồng thời là 1 biện pháp mang thuộc tính “nới lỏng” tiền tệ ở chừng độ khăng khăng có sự kiểm soát của cơ quan chủa quản vì Thống đốc coi xét quy chế tỷ lệ dự trữ đề nghị cho từng trường hợp cụ thể.

Trao đổi về việc Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ đề nghị với ngân hàng mình, lãnh đạo Agribank cho biết việc điều chỉnh này không tác động gì đến ngân hàng do trước giờ Agribank thừa thanh khoản. Vì vậy, việc vận dụng cơ chế hỗ trợ bằng cách vận dụng tỷ lệ dự trữ đề nghị rẻ với Agribank không còn cần phải có.

Vị này cũng cho rằng, thời kì qua, tỷ lệ dự trữ đề nghị đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng tại Agribank luôn ở mức 3-5% dù theo quy định chỉ 1%. Số tiền này ngân hàng không được trả lãi. Nay với việc Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ đề nghị, Agribank có lợi hơn vì sẽ được nhà chủa quản trả lãi trên số tiền gửi đề nghị.

Thanh Lê