Tư vấn ‘Doanh nghiệp nhỏ hưởng lợi gì từ luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa’*Độc nhái gửi nghi vấn tại đây

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, nhưng lâu nay gianh giới này chưa nhận được sự hỗ trợ đúng mực để tăng trưởng tối ưu.

Những điều mà các doanh nghiệp cần là những quy định hỗ trợ cụ thể về: mặt bằng cung cấp, tham dự tiêu chí mua sắm, cung ứng nhà cung cấp công…nhưng nhiều chính sách mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính khuyến khích và chung chung, chưa có những quy định hỗ trợ rõ ràng. Đây là bởi vì chỉ có 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các chương trình hỗ trợ, số còn lại hầu như không biết và không tiếp cận được chính sách này.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, ông Đặng Huy Đông.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, ông Đặng Huy Đông.

Thêm nữa, sự phân tán chủa quản ở nhiều bộ, ngành nghề trong thực thi các chính sách liên đới khiến cho hồ sơ tiếp cận hỗ trợ mang nặng tính xin – cho, doanh nghiệp nhiều bỗng dưng có đủ lực để theo đến cùng.

Theo quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018, ngoài hỗ trợ chung Luật còn quy định 1 số hỗ trợ như doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ sẽ được hưởng hỗ trợ thuế cao hơn… Tuy nhiên, mức hỗ trợ cụ thể bao lăm sẽ được trình Quốc hội thời kì tới.

Luật này cũng khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khuyên dăn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hình thành các cơ sở vật chất ươm tạo, cơ sở vật chất khoa học, khu khiến việc chung, chuỗi cung ứng mặt hàng…

Về hỗ trợ nguồn đầu tư, Luật không đưa ra quy định cứng, buộc phải các nhà băng, doanh nghiệp nguồn đầu tư phải có ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn. Thay vào đó, Luật khuyến khích các nhà băng, doanh nghiệp nguồn đầu tư gắng công đạt tối thiểu 30% dư nợ nguồn đầu tư trong bộ máy dành cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó tổng giám đốc VPBank.

Ông Nguyễn Thành Long – Phó tổng giám đốc VPBank.

Nhưng đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa cụ thể nào sẽ nhận được hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể về chính sách ra sao, nhà băng có chính sách ưu đãi vay gì với doanh nghiệp nhỏ và vừa… sẽ tuần tự là những vấn đề được trả lời tại buổi phỏng vấn trực tuyến “Doanh nghiệp được hưởng lợi gì từ luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa?” sẽ được VnExpress doanh nghiệp vào 9h sáng ngày 17/7.

Buổi phỏng vấn trực tuyến sẽ có sự tham dự của các khách mời: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đặng Huy Đông, người có nhiều tâm huyết, đồng hành cùng sự tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Thành Long – Phó tổng giám đốc VPBank, nhà băng luôn giữ vai trò đi đầu trong đồng hành, hỗ trợ sự tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa những năm mới đây.

Tại buổi phỏng vấn trực tuyến, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ buôn bán có thể đặt nghi vấn với các vị khách mời về các nội dung liên đới đến chính sách hỗ trợ thuế, tiếp cận vốn vay nhà băng.

Hoài Thu