Trường Hải giảm lãi 38%

Báo cáo nguồn vốn kiểm toán vừa được Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) thông báo cho thấy, doanh số và lợi nhuận năm 2017 tiếp diễn giật lùi do chính sách giảm giá trong bối cảnh thị phần tiêu thụ biến động theo hướng thụ động.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp nhà cung cấp xấp xỉ 49.650 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Hoạt động bán xe đóng góp khoảng 42.340 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ áp đảo trong cơ cấu doanh số nhưng đang có mật hiệu giảm dần. Bù lại, tỷ trọng các nguồn thu khác như chuyển nhượng nhà ở, bán phụ tùng… lại tăng gấp đôi năm trước.

Sản lượng xe bán ra thị phần giảm nhưng tầm giá bán hàng biến động không đáng kể, cộng thêm mất phân nửa doanh số từ không cân bằng tỷ giá hối đoái nên lợi nhuận ròng rã của Thaco chỉ đạt 4.898 tỷ đồng, giảm đến 38% (tương đương 3.000 tỷ đồng). Tính nhàng nhàng mỗi ngày, đơn vị nắm giữ khoảng 27% thị phần ôtô con lãi hơn 13 tỷ đồng.

Kết quả buôn bán biến động mạnh từng được Thaco dự đoán vào đầu năm 2017. Theo giảng giải của ban lãnh đạo đơn vị, do đang triển khai chiến lược giảm giá tiền mặt hàng nhàng nhàng 5% mỗi năm và lũy kế đến năm 2018 là 15% nên các tiêu chí buôn bán được đề ra khá khiêm tốn.

Tổng của nả của Thaco tính đến cuối năm tăng 6.590 tỷ đồng, lên mức 60.537 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm gần phân nửa, trong đó toàn bộ là nhà ở dở dang của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đại Quang Minh và ôtô thành phẩm.

Tổng nợ phải trả xấp xỉ 33.940 tỷ đồng, tăng mạnh so với thời điểm đầu năm. Phần lớn trong số này là vay ngắn hạn, phải trả người bán.

Sự kiện đáng chú ý trong năm 2017 của Thaco là phát hành thêm 1,24 tỷ cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông từ thặng dự vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp. Tại thời điểm cuối năm, vốn cổ phần đăng ký là 16.580 tỷ đồng.

Phương Đông