Tổng tài sản ngân hàng vượt 9,1 triệu tỷ đồngThống kê tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước vừa ban bố cho thấy, đến cuối tháng 6/2017, tổng của nả của bộ máy các công ty nguồn đầu tư vượt 9,1 triệu tỷ đồng.

Con số tổng của nả này so với tháng trước tăng thêm 150.118 tỷ đồng (tương đương tăng 1,67%), còn so với cuối năm 2016, của nả của bộ máy tăng 613.705 tỷ đồng (tăng 7,22%).

tong-tai-san-ngan-hang-vuot-9-1-trieu-ty-dong

Tổng của nả bộ máy nhà băng tăng mạnh. Ảnh: PV.

Phần lớn các hàng ngũ nhà băng đều có tổng của nả tăng. Trong đó, tính theo tốc độ tăng trưởng, tổng của nả của hàng ngũ đơn vị vốn đầu tư, cho thuê tăng mạnh nhất với 12%, tiếp đến là quỹ nguồn đầu tư quần chúng. # với 9,17%, khi mà đó hàng ngũ nhà băng thương nghiệp Nhà nước và cổ phần tăng tuần tự 7,36% và 7,26%. Tuy nhiên, tính về trị giá tuyệt đối thì hiện khối nhà băng thương nghiệp Nhà nước có tổng của nả lớn nhất với hơn 4,15 triệu tỷ đồng, kế tiếp là khối cổ phần 3,67 triệu tỷ đồng.

Cùng với mức tăng tổng của nả, vốn điều lệ toàn bộ máy công ty nguồn đầu tư trong 6 tháng qua cũng tăng hơn 2,4% so với đầu năm đạt 500.168 tỷ đồng. Trong bộ máy, khối nhà băng cổ phần hiện có vốn điều lệ lớn nhất với hơn 203.335 tỷ đồng.

Theo sau là khối nhà băng thương nghiệp Nhà nước với 147.676 tỷ đồng. Khối này bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công Thương, Ngoại thương, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Xây dựng Việt Nam, Dầu Khí Toàn Cầu, Đại Dương. Trong đó, công ty nguồn đầu tư có vốn điều lệ lớn nhất là Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với hơn 37.234 tỷ đồng.

Về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), rất nhiều các hàng ngũ công ty nguồn đầu tư đều đạt đề nghị của Ngân hàng Nhà nước là trên 9%. Trong đó, nhà băng liên doanh nước ngoài tỷ lệ đạt hơn 33,45%. Kế tiếp là các công ty nguồn đầu tư hợp tác xã đạt hơn 28%. Còn các hàng ngũ nhà băng thương nghiệp nhà nước đang có CAR phải chăng nhất là 9,67%, hàng ngũ cổ phần đạt 11,45%.

Riêng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của toàn bộ máy hiện ở mức 32,7%. Với nghiệp vụ chính là huy động tiền trong dân cư rồi cho vay, hàng ngũ đơn vị vốn đầu tư là hàng ngũ có tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cao nhất với 42,38%. Tỷ lệ này tại các nhà băng thương nghiệp Nhà nước là hơn 36,51% và nhà băng thương nghiệp cổ phần 36,26 %.

Thanh Lê