Tổng tài sản ngân hàng đạt gần 9,3 triệu tỷ đồngThống kê tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước vừa ban bố cho thấy, đến cuối tháng 8/2017, tổng của nả của bộ máy các đơn vị nguồn hỗ trợ đạt 9,25 triệu tỷ đồng. Con số tổng của nả này so với tháng 6 tăng thêm 125.000 tỷ đồng (tương đương tăng 1,37%), còn so với cuối năm 2016, của nả của bộ máy tăng 8,79%.

tong-tai-san-ngan-hang-dat-gan-9-3-trieu-ty-dong

Tổng của nả nhà băng tăng mạnh. Ảnh: PV.

Phần lớn các lực lượng nhà băng đều có tổng của nả tăng. Trong đó, tính theo tốc độ tăng trưởng, tổng của nả của lực lượng đơn vị vốn đầu tư, cho thuê tăng mạnh nhất với 17,21%; tiếp đến là quỹ nguồn hỗ trợ quần chúng. # với 11,08%. Trong khi đó lực lượng nhà băng thương nghiệp Nhà nước và cổ phần tăng tuần tự 8,69% và 8,75%. Tuy nhiên, tính về trị giá tuyệt đối thì hiện khối nhà băng thương nghiệp Nhà nước có tổng của nả lớn nhất với gần 4,2 triệu tỷ đồng, kế tiếp là khối cổ phần 3,72 triệu tỷ đồng.

Cùng với mức tăng tổng của nả, vốn điều lệ toàn bộ máy đơn vị nguồn hỗ trợ trong 8 tháng qua cũng tăng hơn 3,4% so với đầu năm đạt 505.258 tỷ đồng. Trong bộ máy, khối nhà băng cổ phần hiện có vốn điều lệ lớn nhất với hơn 206.629 tỷ đồng.

Theo sau là khối nhà băng thương nghiệp Nhà nước với 147.699 tỷ đồng. Khối này bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công Thương, Ngoại thương, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Xây dựng Việt Nam, Dầu Khí Toàn Cầu, Đại Dương. Trong đó, đơn vị nguồn hỗ trợ có vốn điều lệ lớn nhất là Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) với hơn 37.234 tỷ đồng.

Về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), đầy đủ các lực lượng đơn vị nguồn hỗ trợ đều đạt bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước là trên 9%. Trong đó, nhà băng liên doanh nước ngoài tỷ lệ đạt hơn 32,17%. Kế tiếp là các đơn vị nguồn hỗ trợ hợp tác xã đạt hơn 27,9%. Còn các lực lượng nhà băng thương nghiệp nhà nước đang có CAR rẻ nhất là 9,69%, lực lượng cổ phần đạt 11,12%.

Riêng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của toàn bộ máy hiện ở mức 32,02%. Với nghiệp vụ chính là huy động tiền trong dân cư rồi cho vay, lực lượng đơn vị vốn đầu tư là lực lượng có tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cao nhất với 44,46%. Tỷ lệ này tại các nhà băng thương nghiệp Nhà nước là hơn 35,44% và nhà băng thương nghiệp cổ phần 35,91 %, giảm khoảng 1% so với tháng trước.

Thanh Lê