Tổng tài sản của Sacombank hơn 364.000 tỷ đồngTheo báo cáo buôn bán năm 2017, tổng vốn huy động của Sacombank từ doanh nghiệp kinh tế và dân cư đạt gần 323.000 tỷ đồng, tăng 11,4%. Dư nợ nguồn vốn vay hơn 219.000 tỷ đồng, vượt 12,6%, tổng thu nhập 8.200 tỷ đồng, cao hơn 33% so với năm trước. Thu nhà cung cấp ở mức 2.395 tỷ đồng, trong đó thu nhà cung cấp truyền thống tăng 29,6% so với năm trước.

2017 năm đầu tiên hoạt động theo Đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt

Năm 2017 là năm trước hết Sacombank hoạt động theo Đề án tái cơ cấu được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xét duyệt.

Năm qua, Sacombank đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu, xử lý nợ xấu và của cải tồn đọng 19.000 tỷ đồng. Cụ thể nhà băng thanh lý của cải nhận cấn trừ nợ gần 2.800 tỷ đồng, bán nợ theo giá thị trường 2.600 tỷ đồng cho VAMC, tự xử lý, thu hồi nợ xấu và các khoản phải thu được hơn 14.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đầu năm 2017 là 6,68% tổng dư nợ, cuối năm giảm xuống còn 4,28%, dự tính sẽ giảm về 3% trong năm 2018.

Bên cạnh công việc xử lý nợ xấu, Sacombank tiếp diễn tập hợp mở mang hoạt động nhà băng bán buôn. Công tác chăm nom, tiếp thị quý khách hàng được chú trọng duyệt y cải tiến mặt hàng, tăng tiến uy tín nhà cung cấp. Nhờ đó số lượng quý khách hàng thương lượng đã tăng 20,6% so với năm trước, đạt 4,3 triệu quý khách hàng trên toàn bộ máy. Hiện tại nhà băng có 566 chi nhánh, phòng thương lượng trên toàn bộ máy tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Giai đoạn 2018-2020, Sacombank tiếp diễn đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, dành đầu tiên công việc xử lý nợ xấu để tăng tiến uy tín của cải qua đó hạ tầm giá vốn huy động. Mặt khác nhà băng tái cơ cấu thượng tằng kiến trúc và tái cấu trúc cơ sở vật chất cơ sở vật chất nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ bán buôn, doanh số từ nhà cung cấp nhằm đóng góp hăng hái vào lợi nhuận của nhà băng. Ngân hàng còn triển khai chiến lược dị biệt hóa, tối ưu hóa giá bán, mở mang quan hệ kết hợp với các doanh nghiệp nguồn vốn vay và định chế nguồn vốn trong và ngoài nước.

Minh Trí