Tổng kiểm toán: Tháng 9 công bố kết luận về trạm BOT Cai LậyThông tin về việc kiểm toán các công trình BOT liên lạc vừa được Tổng kiểm toán Nhà nước – Hồ Đức Phớc san sớt bên lề 1 hội thảo ngày 21/8. Ông Phớc cho biết cơ quan này dự định tháng 9 thông báo kết luận Kiểm toán 24 công trình BOT liên lạc với kiến nghị giảm 62,8 năm thu phí. Trong số 24 công trình này có kết luận kiểm toán tại BOT ở Cai Lậy (Tiền Giang).

tong-kiem-toan-thang-9-cong-bo-ket-luan-ve-tram-bot-cai-lay

Thu phí BOT tại trạm Cai Lậy (Tiền Giang) đang gây nhiều phản ứng. Ảnh: Hoàng Nam.

Trước quan điểm cho rằng vì BOT là vốn tư nhân nên Kiểm toán Nhà nước “vào cuộc” hơi muộn và chậm trễ, ông Hồ Đức Phớc nhận định điều này “không đúng”. Ngược lại, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan thanh tra rà soát vào cuộc thuở sơ khai.

“Không thể đề cập là kiểm toán vào cuộc muộn được. Thường là công trình khởi công, có khoảng 70% khối lượng thì mới vào cuộc, tương tự mới kiểm soát giá bán tốt được”, ông đề cập.

Ngoài ra, đại diện Kiểm toán Nhà nước cũng tập huấn thêm, ngoài rà soát giá bán (giá bán trực tiếp, gián tiếp) còn phải kiểm toán hiện trường, có bảo đảm công trình.

“Xác định kế quả kinh doanh tại các trạm là phải kiểm toán trên hiện trường, tính lưu lượng xe pháo hỗ tương rồi mới tính được có sát thực tiễn hay không. Từ đó, quay trở lại quy chiếu thời hạn thu hồi vốn để xác định thời hạn thu phí cho chính xác”, ông Phớc đề cập.

Ngoài Cai Lậy, 1 số công trình sắp tới được thông báo kết luận kiểm toán còn có Dự án nâng cấp, mở mang QL14; Dự án đầu tư vun đắp công trình mở mang QL1 đoạn qua Bình Định và Phú Yên; Dự án đầu tư vun đắp công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang, Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình.