Tổng giám đốc ABBANK làm giám khảo Startup ViệtÔng Cù Anh Tuấn sinh năm 1972, có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vốn đầu tư – kế toán quản trị.

Trên cương vị là người đứng đầu hoạt động chủa quản ABBANK, ông góp phần không thể bỏ lỡ vào sự lớn mạnh vững bền và ổn định của nhà băng trong nhiều năm. Trong đó, có sự liên kết vun đắp và hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mạng, chỉ tiêu và 23 sáng kiến chỉ tiêu quá trình 2014-2018 của ABBANK.

Ông cũng định hướng vun đắp chỉ tiêu phân phối buôn bán tập hợp vào kiện toàn cơ cấu đơn vị, quản trị rủi ro hiệu quả và chuẩn hóa các hoạt động của nhà băng theo chuẩn mực quốc tế; vận dụng tiến bộ kỹ thuật kỹ thuật, kỹ thuật mới vào buôn bán…

polyad

Ông Cù Anh Tuấn – Tổng giám đốc ABBANK.

Ngoài ra, ông cũng chung tay vun đắp nhóm viên chức nhà băng theo hướng giỏi, tiên tiến…

Trước khi về ABBANK, ông khiến cho việc tại Tổng doanh nghiệp Đầu tư vốn nhà nước (SCIC); Giám đốc vốn đầu tư tại Techcombank…

Tham gia chương trình Bình chọn Startup Việt 2017, ông Cù Anh Tuấn kỳ vọng cùng với các người tham dự trong Hội đồng kỹ thuật, chương trình sẽ mua ra các công trình vượt trội, bộ mặt tư nhân hoàn hảo… Từ đó, các bên sẽ hỗ trợ, định hướng lớn mạnh cho các startup Việt.

Bình chọn Startup Việt do VnExpress đơn vị góp phần thúc đẩy ý thức thông minh khởi nghiệp, vinh danh những mô phỏng buôn bán đột phá, lớn mạnh vững bền và có ích về kinh tế – xã hội.

Năm 2016, chương trình lôi kéo hơn 300 thủ tục đăng ký tham dự, với trên 3.000 lượt bình chọn từ người đọc. Các công trình tham dự đều góp phần khắc phục những vấn đề còn đó trong thực tiễn, dựa trên nền móng kỹ thuật tiên tiến.

Thanh Thư