Tổng cục trưởng Thống kê: Chưa có dữ liệu về kinh tế ngầmTại cuộc họp thông báo tổng khảo sát kinh tế năm 2017, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, Chính phủ giao cơ quan này tính toán, giám định bản đồ kinh tế phi chính thức để bổ sung vào cách tính GDP. Cơ quan này đã vun đắp đề án và đang trình Chính phủ coi xét, chuẩn y.

Tuy nhiên đây chỉ là 1 trong 5 thành tố của bản đồ kinh tế chưa được quan sát, gồm kinh tế ngầm, phi chính thức, vi phạm pháp luật, hộ gia đình tự sản tự tiêu và hoạt động kinh tế chưa thống kê được do bỏ sót. Hiện cơ quan thống kê đã thu thập, tính toán và xử lý được dữ liệu 3 thành tố là phi chính thức, kinh tế gia đình tự sản, tự tiêu và hoạt động kinh tế bị bỏ sót.

“Kinh tế phi chính thức ở Việt Nam không tới 30% như nhiều ý kiến đã nêu. Hoạt động kinh tế ngầm và vi phạm pháp luật chẳng thể thu thập được tin tức theo cách chính thống do những ý kiến, cách hiểu khác nhau”, ông Lâm kể.

Tổng cục trưởng Thống kê: Chưa thống kê được dữ liệu kinh tế ngầm tại Việt Nam. Ảnh: Anh Minh.

Tổng cục trưởng Thống kê: Chưa thống kê được dữ liệu kinh tế ngầm tại Việt Nam. Ảnh: Anh Minh.

Vị này đơn cử, tại nhiều đất nước không coi cá độ, mại dâm là những hoạt động vi phạm pháp luật, nhưng ở Việt Nam trái lại. Do đó những hoạt động này không đưa vào định nghĩa cung cấp và thu thập dữ liệu của thống kê Việt Nam. Vì thế, cơ quan này sẽ luận bàn với các bộ, lĩnh vực liên đới để hiệp lực ý kiến thế nào là hoạt động kinh tế vi phạm pháp luật và cách thu thập tin tức như thế nào.

Trước lo lắng việc bổ sung hoạt động kinh tế phi chính thức vào GDP sẽ khiến cho nợ công tăng cao, ông Lâm khẳng định lo lắng này không hoàn toàn có hạ tầng. “Khi bổ sung các dữ liệu thì quy mô GDP sẽ tăng lên nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ không tác động nhiều”, lãnh đạo Tổng cục Thống kê khẳng định.

Trước đó tại hội nghị tổng kết công việc lĩnh vực nguồn vốn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, bí quyết tính GDP hiện quá lòng thòng khi “bao nhiêu ôtô, nhà lầu, xe khá, rượu nho, giết mổ bò tiêu thụ rất lớn, mà không được đưa vào GDP, cốt yếu tính GDP từ đầu tư Nhà nước”.

Theo lãnh đạo Chính phủ, kinh tế không chính thức này mà tính được thì tổng GDP của Việt Nam sẽ tăng nhiều, với bội số lớn tương tự thì nợ công sẽ có dư địa hơn để đầu tư cho nhu cầu tăng trưởng.

Số liệu tổng khảo sát kinh tế năm 2017 đến 1/7/2017 cho biết cả nước có 5,9 triệu tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 13,7% so với 2012.

Qua tổng khảo sát kinh tế, cơ quan thống kê nhận thấy số lượng tổ chức tư nhân và FDI tăng, khi mà tổ chức Nhà nước giảm với tốc độ chậm, khoảng 3% nhờ thời kỳ cổ phần hoá.

Tổng vốn huy động vào cung cấp buôn bán của bản đồ tổ chức là 30,2 triệu tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2012. Trong số này, tổ chức tư nhân hút vốn nhiều nhất 16,8 triệu tỷ đồng; tổ chức Nhà nước 8,7 triệu tỷ; còn tổ chức FDI là 5,07 triệu tỷ đồng. Về doanh số, bản đồ tổ chức tạo ra doanh số khoảng 17,45 triệu tỷ đồng năm 2016. Trong đó, bản đồ tư nhân làm cho ra số tiền nhiều nhất với 9,76 triệu tỷ đồng, tiếp sau đó là FDI với 4,81 triệu tỷ đồng. Khu vực Nhà nước tại ra ít tiền nhất với 2,88 triệu tỷ.

Dịch vụ là lĩnh vực lôi kéo nhiều vốn nhất cho cung cấp với 18,5 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2012. Kế đến là bản đồ công nghiệp, vun đắp 11,6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với 2012.

Anh Minh