Tổng công ty Xi măng thay Tổng giám đốc

Ông Bùi Hồng Minh, Phó tổng giám đốc Vicem được bổ nhậm làm cho Tổng giám đốc Tổng doanh nghiệp Xi măng Việt Nam thay cho ông Trần Việt Thắng – vừa được cho thôi nắm giữ chức phận này. Ông Thắng cho biết đã thôi việc từ đầu tháng 8 và đang bàn giao công việc cho Tổng giám đốc mới của Vicem.

Ông Bùi Hồng Minh (sinh năm 1971) nắm giữ chức phận Phó tổng giám đốc Vicem từ 2013 đến nay. Trước đó, ông Minh có thời kì dài làm cho việc tại Công ty Xi măng Bút Sơn và Xi măng Hà Tiên. Từ năm 2011 ông là Tổng giám đốc Xi măng Bỉm Sơn trước khi nhận chức phận Phó tổng giám đốc Vicem vào cuối 2013. Hiện chưa rõ nguyên nhân của quy định đổi thay nhân sự kể trên.

Ông Trần Việt Thắng được bổ nhậm vào vị trí Tổng giám đốc Vicem từ tháng 9/2013 sau khi kinh qua nhiều vị trí ở Công ty Xi măng Hà Tiên 1.

Liên quan đến hoạt động của Vicem, cuối năm 2016, Thanh tra Bộ Xây dựng từng kết luận xảy ra hiện trạng sai phép, thua lỗ hàng ngàn tỷ trong giai đoạn buôn bán, đầu tư. Trong đó, các khoản công nợ phải thu của 20 công ty trực thuộc Vicem lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, các khoản phải thu tại 12 doanh nghiệp người tham gia càng ngày càng tăng; 5 doanh nghiệp không cam đoan kỹ năng kỹ sảo trả tiền nợ ngắn hạn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp thuộc Vicem như Công ty vận chuyển Hải Phòng, Công ty vận chuyển Hoàng Thạch… không hoàn tất tiêu chí về lợi nhuận nhưng vẫn phục thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát, vi phạm quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trước tin tức này, vào thời điểm đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, làm cho rõ và báo cáo về Văn phòng Chính phủ.

Tuy nhiên, khi bàn thảo với VnExpress về những nội dung nêu trên, ông Trần Việt Thắng cho biết về số nợ thì có hai phần ba là nợ nội bộ giữa các doanh nghiệp con trong tổng doanh nghiệp với nhau và không có bảo lãnh. Các doanh nghiệp đều cam đoan việc trả tiền nợ đúng hạn. Tỷ lệ dư nợ trên doanh số cũng không đáng ngại.