Tổng công ty phát điện 3 bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lượcTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố sẽ bán cho nhà đầu tư mục tiêu 749,124 triệu cổ phần (36% vốn điều lệ) với mệnh giá 10.000 đồng 1 cổ phần.

Để có thể đủ điều kiện mua số cổ phần này, nhà đầu tư mục tiêu phải có đủ nhân cách pháp nhân theo quy định của luật pháp; có kỹ năng nguồn vốn và có kết quả hoạt động buôn bán 3 năm gần nhất đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế.

Tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 36 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư mục tiêu chiếm 36% vốn điều lệ.

Công ty ưu ái bán cổ phần cho nhà đầu tư là các đơn vị hoặc liên danh có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hoặc khoa học khoa học liên đới đến phân xãi buôn bán điện năng (chủa quản, vận hành nhà máy điện, cung cấp than, cung cấp nhiên liệu LNG, bảo trì, bảo trì, EPC, OEM…). Nhà đầu tư cần có kỹ năng thu xếp nguồn vốn, có năng lực hỗ trợ Tổng doanh nghiệp Phát điện 3 (EVNGENCO3) thu xếp vốn đầu tư các công trình điện trong ngày mai.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cần có phương án hỗ trợ đơn vị sau cổ phần hoá trong việc chuyển giao khoa học mới, giảng giải nguồn nhân công, tăng tiến kỹ năng nguồn vốn, quản trị đơn vị, cung ứng nguyên vật liệu.

Cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà đầu tư mục tiêu của đơn vị cổ phần hóa về những nội dung sau:

– Tiếp tục duy trì, vững mạnh ngành phân xãi buôn bán điện năng và thương hiệu của đơn vị cổ phần hóa trong thời kì chí ít ba năm, từ khi trở thành nhà đầu tư mục tiêu.

– Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 5 năm, từ ngày doanh nghiệp cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký đơn vị cổ phần lần đầu hoạt động theo Luật đơn vị.

– Các phận sự bồi hoàn khi vi phạm cam đoan đã ký với mức bồi hoàn xác định theo thiệt hại thực tiễn.

– Nhà nước có quyền định đoạt đối với phần đông số lượng cổ phần nhà đầu tư mục tiêu mua khi vi phạm các cam đoan đã ký.

Số lượng nhà đầu tư mục tiêu được mua cổ phần tối đa không quá 3 nhà đầu tư, theo phương thức bán đấu giá hoặc giao kèo. Tổng số cổ phần chào bán là 749,124 triệu cổ phần (36% vốn điều lệ). Khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán cho nhà đầu tư mục tiêu là phần đông số lượng cổ phần chào bán.

Giá bán cho nhà đầu tư mục tiêu không phải chăng hơn giá đấu thành công bình quân theo kết quả của cuộc đấu giá công khai ra công chúng (dự định được tiến hành vào ngày 9/2). Tỷ lệ đặt chỗ mua cổ phần 20% trị giá cổ phần đặt mua theo khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền chuẩn y.

Nhà đầu tư gửi Công văn đăng ký (ghi rõ số lượng cổ phần đăng ký mua), kèm thủ tục chứng minh kỹ năng và các cam đoan và phận sự tuân thủ theo thời kì và địa điểm như sau: từ 13h30 ngày 5/1 đến 11h30 ngày 15/1 (Giờ Việt Nam), tại Ban Quản lý đầu tư vốn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam – số 11 xã Cửa Bắc, thị trấn Trúc Bạch, thị xã Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 66946290

Liên hệ: ông Cao Đạt Khoa – Trưởng ban chủa quản đầu tư vốn – số smartphone: 0966 570 579 – Email: [email protected]; bà Nguyễn Minh Hiếu – chuyên viên Ban chủa quản đầu tư vốn – số smartphone: 0912 242 268 – Email: [email protected]).

EVN đơn vị họp mặt nhà đầu tư để cung cấp thêm nguồn tin về EVNGENCO3 vào lúc 8h30 ngày 9/1/2018 tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhà đầu tư quan tâm địa chỉ bằng văn bản để EVN bố trí lịch khiến việc.

EVN/EVNGENCO3 sẽ ký giao kèo nghiêm mật với các nhà đầu tư về việc cung cấp các nguồn tin về EVNGENCO3 cho các nhà đầu tư trước ngày 9/1. Trong trường hợp bán theo phương thức giao kèo, nhà đầu tư cần đặt chỗ theo quy định tại mục 6 công bố này, chậm nhất 16h ngày 16/1 (Giờ Việt Nam).

Trong trường hợp bán theo phương thức đấu giá, nhà đầu tư đặt chỗ theo quy định tại mục 6 công bố này, dự định chậm nhất 16h ngày 13/2 (Giờ Việt Nam). Xem thêm tại đây hoặc web này.

(Nguồn: EVN)