Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đề xuất sửa 9 Luật để giảm giấy phép conTrong văn bản gửi tới Thủ tướng gần đây, Tổ khuyên nhủ kinh tế của Thủ tướng cho biết trong giai đoạn rà soát các quy định luật pháp hiện hành đã phát hiện 37 vướng mắc liên đới tới chuẩn bị, thực hành công trình của công ty.

Các quy định bất cập này nằm lẩn khuất tại 9 luật, gồm Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Kinh doanh đất đai, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Dân sự, Luật Quản lý, dùng vốn nhà nước đầu tư vào cung cấp, buôn bán tại công ty.

Vì thế, Tổ khuyên nhủ kinh tế Thủ tướng đề xuất sửa 9 luật này, 1 số văn bản dưới luật liên đới…, nhằm tạo thuận lợi cho công ty trong cung cấp, buôn bán.

Sản xuất trong dây chuyền lắp ráp của một doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: AP

Sản xuất trong dây chuyền lắp ráp của 1 công ty nước ngoài. Ảnh: AP

Chẳng hạn đó là giấy má chấp nhận chủ trương đầu tư quy định tại Luật Đầu tư, Luật Nhà ở chồng chéo.

Hay nảy sinh tranh chấp trong đấu giá quyền dùng đất giữa Luật Kinh doanh đất đai và Luật Đất đai; xung đột về khuôn khổ quyền chuyển nhượng công trình đất đai giữa Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh đất đai, Luật Nhà ở và Luật Đất đai.

Cho rằng việc cắt bỏ những điều kiện buôn bán trên có thể “khiến 1 hay 1 số cơ quan có liên đới mất, hoặc giảm dần quyền lực, ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích của các cơ quan đó”, song Tổ khuyên nhủ nhìn nhận, giai đoạn cách tân, tạo môi trường buôn bán thông thoáng cho công ty chẳng thể không khiến.

Tại cuộc họp liên đới tới cách tân giấy má hành chính, cắt giảm điều kiện buôn bán tại các bộ, lĩnh vực, số liệu của Tổ công việc Chính phủ cho thấy, mới có 9 Bộ có tỷ lệ cắt giảm trên 50% là Công Thương, Giao thông chuyển vận, Giáo dục & Đào tạo, Lao động, Thương binh & Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Xây dựng, Y tế.

Riêng Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước chưa đạt 50% nhưng do các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thuộc khuôn khổ điều hành mang tính đặc biệt, việc đơn giản hóa, cắt giảm phải bảo đảm buộc phải điều hành Nhà nước.

Anh Minh